writing

معرفی و بررسی عبارات ربط دهنده در رایتینگ تسک 2 آیلتس آکادمیک (transitional phrases)

عبارات ربط دهنده در رایتینگ تسک 2 آیلتس آکادمیک

در مقالات قبلی درباره نمره دهی تسک 2 رایتینگ و پاراگراف بندی و نحوه نگارش تسک 2 مطالبی را با هم یاد گرفتیم. در این مقاله با عبارات ربط دهنده آشنا می شویم.

سوالی که وجود دارد و ذهن اکثر متقاضیان را مشغول کرده است، این است که این عبارات چه عباراتی هستند؟

عبارات ربط دهنده عباراتی هستند که به شما کمک می کنند تا ایده ها و پاراگراف هایتان را به راحتی و پشت سر هم بیان کنید. بدون این عبارات ربط دادن ایده هایتان به موضوع مقاله سخت می شود. استفاده از این عبارات تاثیر بسیاری در افزایش نمره رایتینگ شما دارد. زیرا با این کار شما به مصحح نشان می دهید که توانایی گسترش، شرح و بسط دادن ایده هایتان را دارید.

نمونه ای از عبارات ربط دهنده آغازی پاراگراف در ابتدای جمله:

از این عبارات برای ارائه دلیل و ایده و شرح موضوع استفاده می شود.

“ there are 3 reasons why…”

سه دلیل برای این که  …

“ firstly, … secondly, …. Thirdly, …”

اولا….دوما…سوما…

“ what I want to talk about is …”

چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم (هست) …

“ and most important, …”

… و مهم تر از همه …

“ a major development  …”

یک توسعه بزرگ …

“ why it was so important …”

چرا اون انقدر مهم بود/ دلیلی که اون انقدر مهم بود…

“ in my opinion/ view , …”

به عقیده من / به نظر من

“ personally , I believe that it …”

شخصا، باور دارم که …

“ from my point of view, I think …”

از دیدگاه من (به عقیده من ) ، فکر میکنم که …

“ my two points which I will discuss are …”

دو تا نکته ای که در موردشون بحث ( توضیح ) خواهم داد …

 

عبارات ربط دهنده در پاراگراف بدنه :

از این عبارات برای بیان ایده ها و نظرات موافق یا مخالف استفاده می شود.

“ on the other hand …”

از طرف دیگر …

“on the contrary, …”

از نقطه نظر مخالف …

“ for example , …”

به عنوان مثال …

“ just like …”

دقیقا مثل …

“ similarly, …”

متشابها …

“ in contrast , …”

در مغایرت با …

“ also , …”

هم چنین …

“ so , …”

در نتیجه …

“ and in fact, …”

 و در واقع …

“ further , …”

به علاوه …

“ furthermore , …”

به علاوه …

“ as an example, …”

به عنوان مثال …

“ for instance, …”

به عنوان مثال …

“ but, …”

اما …

“ in addition, …”

به علاوه …

“ because, …”

به خاطر این که …

“ thus, …”

در نتیجه … ( بدین سان)

“ hence, …”

از این جهت …

 

برای تقویت زبان عمومی خود می توانید از نرم افزار فانگلیش استفاده کنید.

عبارات ربط دهنده در پاراگراف نتیجه گیری :

از این عبارات برای بیان و توضیح دلیل استفاده می شود.

“ therefore, …”

به علاوه …

“ in conclusion, …”

در نتیجه ( به عنوان نتیجه گیری)  …

“ in other words , …”

به بیانی دیگر …

“ as a result, …”

به عنوان نتیجه …

“ finally, …”

در نهایت …

“ in summary, …”

به طور خلاصه …

“ from this we see that …”

از این نتیجه می گیریم که …

 

ielts

پاراگراف بندی و نحوه نگارش تسک 2 آیلتس آکادمیک ( نکات کلیدی رایتینگ آیلتس )

پاراگراف بندی و نحوه نگارش تسک 2 آیلتس آکادمیک ( نکات کلیدی رایتینگ آیلتس ) :

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی و نحوه نوشتن پاراگراف های مختلف تسک 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک ( نکات کلیدی رایتینگ آیلتس ) می پردازیم.

در مقاله قبلی با معیار های نمره دهی تسک 2 رایتینگ آکادمیک آشنا شدیم.

تعداد و نحوه تنظیم پاراگراف ها در تسک 2 حتما توسط مصحح بررسی خواهد شد. پس این بخش را جدی بگیرید.

به طور کلی نوشته شما باید شامل 1 پاراگراف مقدمه (introduction) باشد که در آن شما به معرفی و دادن توضیحات کلی در مورد موضوع می پردازید.

بعد از آن نوبت به پاراگراف های بدنه می رسد. پاراگراف های بدنه معمولا بین 1 تا 3 عدد می باشند و در آن شما به توضیح و شرح عقاید و نظرات خود و ارائه مثال می پردازید.

و در انتها پاراگراف نتیجه گیری وجود دارد.

پاراگراف مقدمه :

برای مقدمه یک پاراگراف کافی است. در این پاراگراف شما به معرفی موضوع پرداخته و به طور خلاصه کمی اطلاعات به خواننده می دهید تا او را آماده کنید. هدف این پاراگراف آشنایی مخاطب با موضوع است. از پاراگراف مقدمه مصحح متوجه محتوا و موضوع مقاله شما می شود.

بخش های مهم پاراگراف مقدمه :

Hook

Bridge

Thesis statement

1.(قلاب)Hook :

پاراگراف مقدمه خود را با یک جمله طوفانی و محکم شروع کنید تا توجه مصحح را جلب کرده  و کنجکاوی او را تحریک کنید. کاری کنید که بخواهد بیشتر در مورد مقاله شما بداند. به طور مثال شما می توانید  با پرسیدن یک سوال شروع کنید.

نکاتی برای بهتر نوشتن hook :

1.اگر جمله آغازی شما یک سوال باشد، خواننده با دقت مقاله را می خواند تا جواب را پیدا کند.

2.یک داستان کوتاه بگویید. معرفی مقاله خود را با بیان یک داستان کوتاه در حد چند جمله انجام دهید.

3.یک عبارت کلی بسازید که اکثر مردم با آن موافق باشند. این باعث می شود که خواننده با ایده های بعدی شما هم موافق باشد و آن ها را قبول کند.

4.به خواننده یک حقیقت واقعی همراه با آمار و ارقام ارائه دهید.

5.از نقل قول استفاده کنید. نقل قول شما می تواند از یک شخص معروف باشد یا از شخصی باشد که فقط شما او را می شناسید. این کار باعث می شود که خواننده با نقل قول ارتباط برقرار کرده و به دلیل این ارتباط و آشنایی مقاله شما را تا آخر بخواند.

2.پل (bridge) :

این بخش رابط بین hook و جمله thesis می باشد. معمول ترین راه برای bridge نوشتن استفاده از یک سوال است.

3.جمله تز (thesis statement ) :

بخش سوم پاراگراف مقدمه کلید اصلی ساختار متن شماست. زیرا به مصحح می گوید که باید انتظار چه چیزی را داشته باشد و جواب شما چگونه است.

 

برای تقویت زبان عمومی خود می توانید از نرم افزار فانگلیش استفاده کنید.

پاراگراف بدنه :

2 تا 3 پاراگراف برای پاراگراف بدنه کافی است. دقت کنید که ممکن است این عدد با توجه به موضوع داده شده و موارد خواسته شده تغییر کند. در این پاراگراف دلایل اصلی خود را مطرح می کنید. به عبارتی دیگر پاسخ سوال در این پاراگراف داده می شود.

بخش های مهم پاراگراف بدنه :

Topic sentence

Description/ explanation

Example

Close / summary

1.جمله آغازی یا سر فصل (topic sentences) :

جمله آغازی شما باید واضح و شفاف باشد و بگوید که پاراگراف در مورد چه چیزی است.

2.توضیح (explanation) :

شرح و توضیح موضوع و ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با آن و دلایل بیشتر. این بخش بسیار مهم است ، زیرا جایی است که شما اطلاعات دهی را شروع می کنید.

3.مثال (example) :

در این بخش شما باید برای مرتبط کردن توضیحات خود دلیل ارائه دهید. سعی کنی از تجربیات شخصی خود بنویسید و از آن ها دفاع کنید.

4.جمع بندی (close) :

نوشتن این بخش اختیاری است. یک جمله کلی برای جمع بندی نکاتی که به آن اشاره کرده اید کافی است.

پاراگراف نتیجه گیری :

1 پاراگراف برای پاراگراف نتیجه گیری کافی است. در این پاراگراف به جمع بندی نکاتی که در پاراگراف های قبلی گفته اید می پردازید.

نکات مهم پاراگراف نتیجه گیری :

1.از اطلاعات جدیدی در این پاراگراف استفاده نکنید.

2.ایده هایتان را در این پاراگراف خلاصه کنید.

3.نظرات آخر و نهایی خود را بیان کنید.

 

 بررسی نحوه نمره دهی تسک 2 رایتینگ آکادمیک آیلتس

نمره دهی تسک 2 رایتینگ آکادمیک آیلتس :

در این مقاله به بررسی نحوه نمره دهی تسک 2 رایتینگ آکادمیک آیلتس و معیار های آن می پردازیم. با رعایت این نکات نمره خود را افزایش دهید. در مقالات قبلی با تسک 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک و نکات افزایش نمره در رایتینگ آشنا شدیم و نکاتی را در رابطه با آن ها بیان کردیم.

آشنایی با معیار های نمره دهی آزمون آیلتس به شما کمک می کند تا بتوانید بهترین عملکرد خود را در آزمون ارائه دهید و نمره ی خوبی بگیرید.

معیار ها :

Grammatical range and accuracy

 

Lexical resource

Coherence and cohesion

Task achievement

 

Band

 

0

در آزمون شرکت نکرده.

هیچ جوابی نداده است.

جواب های کاملا حفظ شده داده است.

توانایی استفاده از جمله را به هیچ وجه ندارد.

توانایی استفاده از چند کلمه ی محدود را دارد.

توانایی انتقال و برقراری هیچ پیامی را ندارد.

جواب داده شده کاملا غیر مرتبط با سوال است.

 

1

توانایی استفاده از جمله را ندارد به جز در جملاتی که حفظ کرده است.

استفاده ی بسیار محدودی از واژگان و اصطلاحات دارد.

کنترلی بر روی املای کلمات و ترتیب کلمات ندارد.

کنترل کمی بر روی ویژگی های ساختاری متن دارد.

1.جواب داده شده ارتباط زیادی با سوال ندارد.

2.موقعیتی را توضیح نمی دهد.

3.توانایی بیان یک یا دو ایده را دارد،اما توانایی توسعه دادن ایده ها را ندارد.

 

2

تلاش برای جمله سازی دارد اما اشتباهات در علائم نگارشی و گرامر باعث نارسایی معنی می شوند.

1.از کلمات و اصطلاحات بسیار محدودی استفاده میکند و توانایی محدودی در ترتیب کلمات و یا املای کلمات دارد.

2.اشتباهات بسیار زیاد مانع از رساندن پیام متن شده است.

1.ایده ها را به طور منطقی نظم نداده است.

2.شاید از عبارات محدودی برای ربط دادن متن خود استفاده کرده و آن هایی که استفاده کرده باعث ارتباط منطقی نشده اند.

1.به اندازه کافی به بخش های مختلف تسک اشاره نکرده است.

2.موقعیت را به طور واضح شرح نمی دهد.

3.ایده های کمی مطرح می کند که معمولا به اندازه کافی توسعه پیدا نمی کنند.

 

3

1.استفاده خیلی محدودی از انواع ساختار ها و عبارت های تابع آن ها دارد.

2.بعضی از ساختار ها درست هستند اما اشتباهات باعث نارسایی معنی می شوند. و علائم نگارشی معمولا غلط هستند.

1.از کلمات بسیار ساده ای استفاده ای می کند. ممکن است زیاد تکرار شوند یا به طریقی استفاده شوند که ربطی به تسک نداشته باشد.

2. توانایی محدودی بر روی کنترل کلمات و ترتیب کلمات  دارد. و اشتباهات باعث خستگی خواننده می شود.

1.ایده ها و اطلاعاتی را ارائه می دهد اما به طور منطقی و منظم به هم مرتبط نیستند. پروسه ی واضحی برای جواب دهی وجود ندارد.

2.برای ربط دادن از عبارات محدودی استفاده کرده است و شاید نادرست باشند و تکرار شونده.

3.شاید در نوشته اش از پاراگرافی استفاده نکرده و یا اینکه آن ها گیج کننده هستند.

1.به کوتاه ترین شکل ممکن به تسک پاسخ داده. فرمت پاسخ داده شده نامناسب است.

2.موقعیت را معرفی می کند اما واضح نیست.

3.چند تا ایده اصلی ارائه می دهد،اما تشخیص آن ها سخت است و یا بسیار تکرار شده اند و یا به خوبی با مثال حمایت نشده اند.

 

4

1.از ساختار های محدودی استفاده می کند.

2.تلاش برای نوشتن ساختار های پیچیده انجام داده است اما به اندازه ساختار های ساده واضح نیستند.

3.ممکن است اشتباهات گرامری تکراری داشته باشد و علائم نگارشی را درست رعایت نکرده باشد. اشتباهات ممکن است برای خواننده موقع خواندن مشکل ایجاد کند.

 

1.از کلمات محدودی استفاده می کند و به طور کمی برای تسک مناسب است.

2.ممکن است اشتباهات قابل توجهی در املای کلمات و ترتیب کلمات مرتکب شود که باعث مشکلاتی برای خواننده می شود.

1.ایده ها را بانظم ارایه داده است اما ممکن است که کمبود یک دید کلی داشته باشد.

2.ممکن است از عبارات ربط به طور نامناسب، یا نادرست یا بیش از حد استفاده کرده باشد.

3.ممکن است تکراری باشد به خاطر کمبود مرجعی که به آن اشاره شود یا استفاده نکردن از بدل.

4. ممکن است متن را در پاراگراف ننوشته باشد و یا پاراگراف ها را به طور نامناسب استفاده کرده باشد.

1.به خواسته تسک تا اندازه ای اشاره کرده است. فرمت پاسخ گویی در بعضی جاها نامناسب است.

2.موقعیت را توضیح داده اما توسعه آن واضح نیست. و شاید نتیجه گیری ای نداشته است.

3.به ایده های اصلی اشاره شده اما به اندازه کافی توسعه پیدا نکردند و ممکن است اطلاعات نا به جایی داشته باشد.

 

5

1.از ساختار های پیچیده و ساده استفاده کرده است.

2.اشتباهاتی در گرامر و علائم نگارشی دارد اما باعث ناخوانایی متن نمی شوند.

 

1.از کلمات مناسبی برای نوشتن تسک استفاده کرده است.

2.تلاش کرده تا از کلمات رایج کمتری استفاده کند اما درستی کمی دارد.

3.اشتباهاتی در املا و ترتیب کلمات دارد اما مانع ارتباط متن با مخاطب نمی شود.

1.به طور مناسبی ایده ها و اطلاعات را به یکدیگر مرتبط کرده است و دید کلی ای درباره متن داده است.

2.از عبارات ربط دهنده متن به طور تاثیر گذاری استفاده می کند. اما عبارت ربط بین جمله ها ممکن است که اشتباه باشند.

3.ممکن است از ارجاع دادن به طور مناسب یا همیشه استفاده نکرده باشد.

4.از پاراگراف بندی استفاده کرده اما همیشه منطقی نیست این پاراگراف بندی.

1.به تمام پارت های خواسته شده در تسک اشاره کرده. ممکن است بعضی از پارت ها را بهتر از بقیه پوشش داده باشد.

2. موقعیت متشابه یرا ارائه می دهد هرچند که ممکن است نتیجه گیری چندادن واضح نباشد و یا تکراری شود.

3.ایده های مرتبط را ارائه می دهد اما ممکن است بعضی هایش به اندازه کافی توسعه پیدا نکنند و واضح نباشند.

 

6

1.از ساختار های پیچیده مختلفی استفاده می کند.

2.تسلط خوبی بر روی گرامر و علائم نگارشی دارد اما ممکن مرتکب اشتباهاتی شود.

3.اکثر جملات اشکالاتی ندارند.

1.از کلمات کارآمدی استفاده می کند و این باعث انعطاف پذیری متن و دقت و صراحت متن می شود.

2.از لغات نا آشنای کمتری با آگاهی از استایل  استفاده می کند.

3.ممکن است مرتکب اشتباهاتی در انتخاب کلمه یا ترتیب کلمات یا املای آن ها بشود.

1.به طور منطقی ایده ها و اطلاعات را مرتب کرده و بین آن ها ارتباط و پروسه ای واضح مشخص است.

2.از مجموعه ای مناسب از عبارات ربط مرتبط استفاده کرده است.اما ممکن است که از بعضی از آن ها بیش از حد نیاز یا کمتر از حد نیاز استفاده کرده باشد.

3.در هر پاراگراف یک موضوع مرکزی اراده می دهد.

1.به تمام پارت های خواسته شده توسط تسک اشاره کرده است.

2.موقعیت مناسبی را ارائه می دهد.

3.ایده های اصلی را ارائه و توضیح می دهد. اما ممکن است کلی گویی باشد و مثال های پشتیبان فاقد تمرکز روی موضع باشند.

 

7

1.از ساختار های متنوعی استفاده می کند.

2.اکثر جملات اشکالی ندارند.

3.مرتکب اشتباهات خیلی کمی می شود.

 

1.از طیف وسیعی از کلمات استفاده می کند.

2.متن روانی و انعطاف پذیری برای رساندن معانی خلاصه

2.با مهارت از لغات نا آشنا استفاده می کند اما ممکن است که گاهی در انتخاب کلمات نادرستی باشد.

3.اشکالات خیلی کمی در املای کلمات و ترتیب کلمات دارد.

1.ایده ها و اطلاعات را به صورت منطقی پشت سر هم آورده است.

2.به تمام ویژگی های پیوستگی متن توجه کرده است.

3.به طور مناسب و کارآمد از پاراگراف بندی استفاده کرده است.

1.به طور کارآمدی تمام پارت های خواسته شده توسط تسک را پاسخ داده است.

2.جوابی به خوبی توسعه یافته همراه با مثال های پشتیبان مناسب ارائه داده است.

 

8

از ساختار های متنوعی همراه با انعطاف پذیری و رسایی استفاده می کند.

 

از طیف وسیعی از کلمات به صورت کاملا طبیعی استفاده می کند و کاملا ماهرانه بر روی کلمات کنترل دارد.

1.از عبارات ربط دهنده به طریقی استفاده کرده که جلب توجه نمی کند.

2.با مهارت پاراگراف بندی را انجام داده است.

1.به طور کامل به بخش های خواسته شده پاسخ داده است.

2.جوابی کامل همراه با مثال های مناسب و توسعه خوب وکامل داده است.

9

 

 

برای تقویت زبان عمومی خود می توانید از نرم افزار فانگلیش استفاده کنید.

پی دی اف نمره دهی تسک 2 رایتینگ

معرفی و بررسی کامل تسک 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک همراه با نکات آن

تسک 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک :

در تسک 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک به شما موضوعی داده می شود و از شما می خواهند که نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به آن بیان کنید. موضوعاتی که داده می شوند غالبا در مورد وقایع جامع و موضوعاتی است که مناسب افرادی است که قصد تحصیل در مقاطع بالای دانشگاهی دارند. گزارش شما باید حداقل 250 کلمه باشد و دقت کنید که اگر متن شما کمتر از 250 کلمه باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بیشتر افراد با نگاه کردن به عنوان سوال ایده هایی در ذهن دارند، اما نمی دانند که چگونه به ایده های خود هویت ببخشند و آن را مرتب و منسجم بیان کنند. از این رو، این تسک برای بسیاری از افراد سخت یا نسبتا سخت تلقی می شود.

مدت زمان پیشنهادی این قسمت: 40 دقیقه

نمره دهی تسک 2 رایتینگ،پاراگراف بندی و نحوه نگارش تسک 2

برای نوشتن رایتینگ تسک 1 بر روی لینک های زیر کلیلک کنید.

نکات رایتینگ آیلتس، سوالات رایتینگ تسک1،نحوه نگارش تسک 1، آزمون آیلتس

برای نوشتن مقاله خود برنامه ( پلن ) داشته باشید.

اول از همه باید این ذهنیت را در خود ایجاد کنید که برنامه ریزی برای نوشتن مقاله اتلاف وقت نیست، بلکه به شما کمک میکنه تا مقاله خود را سریع تر و منظم تر بنویسید.

یعنی برای مقاله خود یک سیستم طراحی کنید.

این کار یکی از مهم ترین کار هایی است که می تواند روی افزایش یا کاهش نمره شما تاثیر داشته باشد. علاوه بر این ها با برنامه ریزی و مشخص کردن مسیر برای خود، از استرس شما کاسته می شود.

برنامه را همان اول بنویسید. نوشتن برنامه معمولا 2-3 دقیقه زمان می برد.

برای برنامه ریزی به نکات زیر توجه کنید.

نکات :

1.سوال را درست متوجه شوید و بدانید که از شما چه می خواهد و سوال چند بخش برای پاسخ گویی دارد.

2.سعی کنید یک راه منطقی و مشخص برای مقاله خود مشخص کنید و بدانید که چطور باید بنویسید.

3.از این شاخه به آن شاخه نپرید. روی یک موضوع تمرکز کنید.

4.کلمات و ایده هایی که با نگاه کردن به سوال در ذهنتان ایجاد می شود را در جایی یادداشت کنید تا در صورت لزوم از آن ها استفاده کنید.

دقت کنید قرار نیست از تمام کلماتی که نوشته اید استفاده کنید. فقط از آن هایی که مهم و بهترین هستند استفاده کنید.

5.مطالب را دسته بندی کنید.

6.قبل نوشتن هر پاراگراف به برنامه خود نگاه کنید تا بدانید که در ادامه قرار است چه چیزی را بنویسید.

این طوری دیگر لازم نیست سر هر پاراگراف کلی وقت صرف فکر کردن در باره اینکه بعد چه بنویسید، بکنید.

 

برای تقویت زبان عمومی خود می توانید از نرم افزار فانگلیش استفاده کنید.

نکات کلی در رابطه با تسک 2 رایتینگ آیلتس آکادمیک :

1.برخلاف تسک 1، در این بخش شما باید حتما یک نتیجه گیری نهایی داشته باشید.

تسک 2 اهمیت ویژه ای دارد به طوری که می توان گفت تاثیر تسک 2 در نمره دهی، دو برابر تسک 1 است.

2.برای نوشتن این بخش نگاهی کلی داشته باشید.

یعنی بدانید که شما این مقاله را برای پاسخ دادن به یک سوال می نویسید و نحوه  تنظیم و نگارش مقاله باید در راستای پاسخ دادن به سوال باشد.

3.باید نشان دهید که سوال را به خوبی متوجه شده اید و توانایی پاسخ دادن به آن را دارید.

با آوردن مثال ها و دلایل محکم و منطقی از نظرات خود دفاع کنید.

4.توجه کنید که اطلاعات خارج و بی ربط به موضوع ننویسید و به همه بخش ها پاسخ کامل بدهید.

در غیر این صورت نمره از دست خواهید داد.

جواب باید حتما از خودتان باشد. یعنی حاصل فکر و اندیشه شما باشد. سرقت ادبی نکنید!

یعنی از نمونه و جواب های آماده شده توسط کتاب های آموزشی استفاده نکنید که باعث از دست دادن نمره می شود.

5.مطلب دیگری که باید به آن توجه شود این است که اول باید سوال را paraphrase کنید.

یعنی صورت سوال را بیانی دیگر و با کلماتی دیگر دوباره طوری بیان کنید که همان مفهوم و معنی را داشته باشد.

در انجام این کار مستقیما از کلمات سوال استفاده نکنید.

6.دقت کنید که شما دارید رایتینگ آکادمیک می نویسید. و به همین دلیل باید رسمی بنویسید.

سعی کنید از شکل کوتاه شده عبارات و کلمات استفاده نکنید.

اگر قرار است shouldn’t بنویسید باید این را به شکل رسمی یعنی should not بنویسید.

7.حتما املای کلمات خود را چک کنید تا غلط املایی نداشته باشید.

8.از ساختار های متنوع برای نشان دادن سطح زبانی خود استفاده کنید.

سعی کنید از جملات ساده استفاده نکنید به جای آن از ساختار های پیچیده یا نسبتا پیچیده استفاده کنید.

9.به جای استفاده از لغات ساده، سعی کنید از مترادف های آن ها و کلمات پیشرفته تر استفاده کنید.

10.capitalization را رعایت کنید.

11.punctuation را رعایت کنید.

12.از عبارات ربط دهنده استفاده کنید.

 20 نکته کلیدی و مهم در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک برای افزایش نمره | نكات رايتينگ آيلتس

20 نکته کلیدی و مهم در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک برای افزایش نمره :

سلام دوستان. در این مقاله قصد داریم تا نكات رايتينگ آيلتس رو معرفی کنیم که رعایت کردن آن ها می تواند تاثیر زیادی در بالا بردن نمره رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک  شما داشته باشد. در مقالات قبلی با رایتینگ تسک 1 و انواع نمودار های آن و چگونگی نوشتن این بخش آشنا شدیم.

نكات رايتينگ آيلتس :

1. توصیف آنچه که در داده تصویری نمایش داده می شود.

2.با استفاده از جملات مجهول داده ها را شرح دهید.

3. به نکات کلیدی در داده ها توجه کنید.

4. سعی کنید معرفی و نتیجه گیری واضحی داشته باشید.

5. با استفاده از عبارات ربط دهنده سعی کنید ایده های خود را به هم مرتبط کنید.( وصل کنید.)

6. از لغات مختلف و متنوع و سطح بالا ( پیشرفته ) استفاده کنید.

7. مراقب غلط های املایی خود باشید.

8. capitalization رو رعایت کنید. ( یعنی در ابتدای جمله ، پاراگراف ، حرف اول کلمه باید با حرف بزرگ نوشته شود.)

9. علائم نگارشی را رعایت کنید.

10. از بیان نظرات شخص خودداری کنید. عباراتی مثل in my opinion  و یا  I think می تواند نمره شما را کاهش دهد.

11. مهم ترین نکته این است که تحلیل اطلاعات بلد باشید. اگر تحلیل اطلاعات بلد نباشید، هر چقدر لغت و گرامر و … بلد باشید و یا حفظ کرده باشید بی فایده است.

12. مدیریت آزمون داشته باشید. برای خود پلن داشته باشید که می خواهید چگونه و چطور بنویسید.

13. نکات کلیدی و مهم را که در نگاه اول توجه شما را به خود جلب کرده است را بنویسید.

14. از اطلاعات داده شده در نوشته خود استفاده کنید. اطلاعات اضافی و غیر مرتبط را وارد نوشته خود نکنید.

 

برای تقویت زبان انگلیسی خود می توانید از نرم افزار فانگلیش استفاده کنید.

برای گرفتن نمره بالاتر سعی کنید به این سوالات پاسخ دهید و بر اساس پاسخ هایتان رایتینگ خود را بنویسید.

سوالات مهم :

1. آیا شما نوع نموداری که داده شده است را مشخص کرده اید؟ (برای آشنایی با انواع نمودار ها اینجا کلیک کنید.)

( اولین قدم برای نوشتن یک مقاله خوب، تشخیص درست نوع نمودار است.)

2. آیا توانسته اید که به خوبی اطلاعات داده شده را با زمان گذشته، حال و آینده ارتباط دهید؟

(یعنی باید بتوانید بین داده هایی که روبه رویتان قرار دارد، ارتباطی منطقی در گذشته و در آینده آن ها پیدا کنید و بنویسید.)

3. آیا گزارشی که نوشته اید، توانسته است  تمام اطلاعات داده شده را پوشش دهد؟

4. آیا پاسخ تان به اندازه کافی بلند است؟(150 کلمه )

( اگر کمتر از این مقدار نوشته باشید نمره از دست خواهید داد.)

5. آیا لغات و عباراتی که در پاسخ تان استفاده کرده اید، همان لغات و عبارات داده شده در سوال هستن یا آن ها را به صورت دیگری طرح کرده اید؟

( paraphrase کردن سوال تاثیر مهمی در نشان دادن دامنه لغات شما و گرفتن نمره خوب دارد.)

6. آیا نوشته تان به راحتی قابل خواندن و دنبال کردن است؟ پیوستگی دارد؟

( نوشته تان باید علاوه بر درستی از لحاظ ساختار زبانی، روان هم باشد و برای خواننده خوشایند باشد.)

7. آیا در نوشته تان لغات زیادی استفاده کرده اید؟

(این کار به مصحح نشان می دهد که شما دامنه لغات بالایی دارید.)

8. آیا در نوشته تان از گرامر های مرتبط استفاده کرده اید؟

(این کار به مصحح نشان می دهد که شما گرامر های زیادی یاد دارید.)

9. آیا زبان نوشته تان ساده است یا سخت؟

( ساده بودن و تک جمله ای بودن کلمات یکی از عوامل از دست دادن نمره است و هر چه ساختار جملات شما پیچیده تر و باشد، نان دهنده تسلط بیشتر شماست.)

10. آیا به نکات کلیدی نمودار داده شده اشاره کرده اید؟

دقت کنید که پاسخ این سوالات به شما کمک زیادی می کند. هر چه پاسخ شما به این سوالات دقیق تر و واضح تر باشد، مقاله شما بهتر خواهد بود.

 

writing task 1

معرفی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

معرفی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک :

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک می پردازیم. در مقاله قبلی به بررسی پاراگراف ها و نکات کلی تسک 1 پرداختیم.

گراف خطی :

گراف ها در تسک 1 آیلتس آکادمیک به شکل خطی ( line graph ) هستند. این گراف ها می توانند تک متغیر و یا چند متغیر داشته باشند.

با توجه به آزمون ها، معمولا نمودار تک متغیر داده نمی شود و اکثر نمودار های داده شده 2 تا 3 متغییر دارند. اطلاعات روی 1 یا چند خط داده می شوند و محور های افقی و عمودی به ما می گویند که چه اطلاعاتی داریم.

مثال :

.You should spend about 20 minutes on this task

.The line graph shows thefts per thousand vehicles in four countries between 1990 and 1999

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

 

line graph

line graph

چارت ها :

اطلاعات ممکن است به صورت چارت نمایش داده شوند. چارت ها 2 دسته اند:

1.میله ای(bar chart)

2.دایره ای (pie chart )

 

نمودار میله ای:

در این نمودار ها داده ها به صورت میله ای ارائه می شوند. این نمودار ها دارای خطوط افقی و عمودی هستند که اطلاعات را نمایش می دهند.

مثال :

Gross Domestic Product in the UK

.You should spend about 20 minutes on this task

.The chart shows components of GDP in the UK from 1992 to 2000

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

bar chart

bar chart

نمودار دایره ای:

در این نمودار اطلاعات به صورت درصدی نمایش داده می شوند.

مثال :

.You should spend about 20 minutes on this task

.The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

pie chart

pie chart

جدول ها :

تفاوتی که جدول ها با نمودار ها دارند در این است که برخلاف موارد قبلی اطلاعات را به صورت تصویری ارائه نمی دهند. بلکه آن ها را به صورت عدد نمایش می دهند.

مثال :

Task 1 Table

.You should spend about 20 minutes on this task

.The table shows the Proportions of Pupils Attending Four Secondary School Types Between Between 2000 and 2009

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

Secondary School Attendance

 2009

2005

 2000

10%11%12%Specialist Schools
12%19%24%Grammar Schools
20%38%52%Voluntary-controlled  Schools

58%

32%12%

Community Schools

فرآیند ها ( پروسه ها) :

فرآیند ها همان طور که از اسمشان پیداست مراحل انجام کاری از ابتدا تا پایان و یا از ورودی تا خروجی را نشان می دهند. می توان پروسه ها را چرخه یا سیکل نیز نامید.

مثال :

IELTS Writing Task 1

.You should spend about 20 minutes on this task

.The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

process

process

 

نقشه ها :

در بحث نقشه ها، یا تغییرات یک نقشه در طول زمان بررسی شده و یا 2 نقطه از یک نقشه با یکدیگر مقایسه می شوند.

ممکن است تصویری از جغرافیای یک منطقه داده شود. سوال مرتبط ممکن است به 2 صورت مطرح شود :

1.ممکن است یک مکان را در 2 موقعیت زمانی مختلف، قبل و بعد از تغییر نشان دهد و بخواهند که آن را توصیف کنیم.

2.ممکن است 2 نقطه را از روی نقشه انتخاب کنند و بخواهند که آن 2 را مقایسه کنیم.

 

برای تقویت زبان عمومی خود می توانید از نرم افزار فانگلیش استفاده کنید.

نرم افزار فانگلیش

 

اصطلاحاتی برای توصیف بهتر نمودار ها و گراف ها :

برای توصیف هر چه بهتر و دقیق تر نمودار ها شما می توانید از فعل ها، عبارات، قید ها، صفات و اسم هایی که در زیر به آن ها اشاره می کنیم استفاده کنید.

              Nouns        Verbs                      Phrases        Adverbs       Adjectives

A rise

An increase

A surge

A growth

A peak

A fluctuation

A variation

A period of stability

A plateau

A fall

A decrease

A decline

A dip

 

 

 

 

To rise

To increase

To surge

To grow

To peak

To fluctuation

To vary

To fall

To plunge

To decline

To decrease

To dive

To dip

 

To show an upward trend

To show a downward trend

To hit the highest point

To hit the lowest point

To reach a peak

To show some fluctuation

To fluctuate wildly

To remain stable

To remain static

To remain unchanged

To stay constant

To reach a plateau

To level off

To flatten out

The highest

The lowest

The second highest

Compared to

Compared with

Relative to

 

 

 

 

Sharply

Suddenly

Rapidly

Abruptly

Dramatically

Significantly

Steadily

Considerably

Markedly

Slightly

Gently

Gradually

Wildly

 

 

 

 

Sharp

Sudden

Rapid

Abrupt

Dramatic

Significant

Steady

Considerable

Marked

Slight

Gentle

Gradual

Steep

 

 

چگونه تسک 1 آیلتس آکادمیک را بنویسم؟ نکاتی برای بهتر نوشتن تسک 1 آیلتس آکادمیک

  : IELTS writing

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی تسک 1 آیلتس آکادمیک می پردازیم.نوشتن تسک 1 آیلتس آکادمیک دغدغه بسیاری از زبان آموزان است زیرا که در این بخش باید به بررسی و توصیف یک نمودار بپردازند. بیشتر مردم نمی دانند که چگونه اطلاعات تصویری را شرح دهند و در مورد آن ها بنویسند. هنگامی که شما یاد گرفتید چگونه پاسخ خود را مطرح کنید و راه درست ارائه ی اطلاعات را پیدا کنید برای شما نوشتن این قسمت بسیار راحت می شود.

در این مقاله به شما راهکار های بهتر نوشتن تسک 1 آیلتس آکادمیک را معرفی می کنیم.

 : Academic writing

: Task 1

در این قسمت متقاضی باید در مورد جدول، نمودار یا دیگر داده های آماری که داده شده است گزارشی با حداقل 150 کلمه بنویسد و در آن به بررسی و تحلیل اطلاعات بپردازد. دقت کنید که اگر متن کمتر از 150 کلمه باشد از آن نمره کم خواهد شد.

مدت زمان پیشنهادی این قسمت: 20 دقیقه

در این بخش به داوطلب یک نمودار (diagram) داده می شود و وظیفه داوطلب این است که این اطلاعات و داده های داده شده را به صورت کلمات و نوشته در قالب یک گزارش ارائه دهد. یعنی در این نوشته داوطلب نمی تواند عقاید و نظرات شخصی خود را ارائه دهد و باید تنها به مطرح کردن اطلاعات داده شده بپردازد.

 

بیشتر بخوانید:نمودار های تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک

تعداد پاراگراف های تسک 1 آیلتس :

برای این بخش نمی توان یک قاعده کلی و پاراگراف بندی ساده مطرح کرد. باید با توجه به نمودار داده شده، اطلاعات را سازماندهی و مرتب کرد.

به طور کلی گزارش شما باید شامل 1 پاراگراف مقدمه (introduction) باشد که در آن شما به معرفی و دادن توضیحات کلی در مورد موضوع می پردازید.

بعد از آن نوبت به پاراگراف های بدنه می رسد. پاراگراف های بدنه معمولا بین 1 تا 3 عدد می باشند. و در آن شما به توضیح و شرح اطلاعات روی نمودار می پردازید و در مورد آن ها گزارشی کامل می نویسید.

در انتها می توانید پاراگرافی به نام خلاصه (summary) داشته باشید.

پاراگراف مقدمه ( the introductory paragraph) :

شما در این پاراگراف باید صورت سوال را با بیانی دیگر ( با کلماتی دیگر) دوباره نویسی کنید. یعنی همان مطلب و مفهوم را با کلمات و جملاتی دیگر بیان کنید.(paraphrasing)

باید گزارش خود را با یک معرفی در مورد اینکه گراف یا نمودار در رابطه با چه چیزی است و چه چیزی را ارائه می دهد شروع کنید. این پاراگراف باید هدف مقاله و دید کلی از تغییرات و اطلاعات را به صورت خلاصه ارائه بدهد.

نکات پاراگراف مقدمه :

1.1یا2 جمله در ابتدا بنویسید.

2.نوع چارت یا گراف را مشخص کنید.(میله ای، دایره ای، خطی و … )

3.بگویید که گراف چه چیزی را ارائه می دهد.( به طور کلی)

4.دقت کنید که پاراگراف مقدمه باید بگه که چه اطلاعاتی در دسترس هست. نه اینکه اطلاعات چه کاربردی دارند.

5.می توانید سوال را paraphrase کنید.

پاراگراف های بدنه(body paragraphs)  :

در پاراگراف های بدنه باید به شرح و توضیح اطلاعات روی نمودار و بررسی نکات کلیدی پرداخته شود. در این مرحله شما باید 2 کار انجام دهید.

1.مقایسه آیتم های داده شده

2.توصیف روند تغییر هر متغییر در طول زمان

نظم و ترتیب بیان اطلاعات در این قسمت بستگی به اطلاعات داده شده و خلاقیت داوطلب دارد.

دقت کنید که در این پاراگراف باید به سوال پاسخ داده شود.

نکات پاراگراف بدنه :

1.1تا2 جمله در ابتدا بنویسید.

2.مطمئن شوید که هر جمله حداقل 12 کلمه داشته باشد.

3.از کلمات مناسب استفاده کنید.

4.پاراگراف را طوری تنظیم کنید که به ترتیب به سوالات پاسخ داده شوند.

پاراگراف نهایی یا خلاصه(the summary paragraph)  :

نوشتن این پاراگراف ضروری نیست. اما اگر نوشته شود باید در آن یک دیدگاه کلی درباره موضوع بیان شود.

هدف این پاراگراف جمع بندی و خلاصه کردن مطالبی است که در پاراگراف های قبلی به آن پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید:نکات رایتینگ آیلتس

نمره دهی تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک :

معیار هایی که بر اساس آن ها نمره دهی انجام می شود 4 مورد است :

1.task achievement

2.coherence and cohesion

3.lexical reference

4.grammatical range and accuracy

در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

 

 : Task achievement

یعنی داوطلب باید به دقت نمودار را تحلیل کرده و بعد شروع به نوشتن کند تا بتواند به درستی به سوال پاسخ دهد و بی ربط ننویسد.

 : Coherence and cohesion

منظور ساختار متن و نوشته است. سعی کنید روند کلی توصیف را حفظ کنید و از این شاخه به آن شاخه نپرید. دقت کنید که تسک 1 معمولا نتیجه گیری ندارد. پس، از بیان نظرات شخصی خودداری کنید.

برای بهتر نوشتن توصیه می کنیم که قبل از نوشتن درباره ساختار متن خود و تعداد پاراگراف های آن فکر کنید و تصمیم بگیرید.

 : Lexical reference

در این معیار نمره دهی، به واژگان مورد استفاده شما نمره داده می شود. سعی کنید از کلمات مناسب با متن استفاده کنید و از تکرار آن ها پرهیز کنید. به جای آن می توانید از مترادف های آن استفاده کنید.

 : Grammatical range and accuracy

شما باید با توجه به موضوع داده شده از گرامر و زمان های مناسب استفاده کنید.

سعی کنید از جملات پیچیده، جملات سوالی و جملات شرطی در نوشته خود استفاده کنید.

 

 

آزمونKET چیست؟

آزمونKET

Ket کوتاه شده ی Key English Test می باشد.

آزمونKET توسط دانشگاه کمبریج برگزار می شود و از آزمون های ابتدایی زبان انگلیسی است. افرادی که موفق به دریافت گواهینامه آزمونKET می شوند، در واقع توانایی به کار گیری زبان انگلیسی را در روابط اجتماعی و یا محیط کاری دارا می باشند.

آزمونKET شامل 3 بخش می باشد:

  1. خواندن و نوشتن(reading and writing)
  2. درک مطلب(listening)
  3. مهارت بیانی(speaking)

 

 آزمون اول: خواندن و نوشتن:

این بخش شامل 9 بخش می باشد و دارای 56 سوال می باشد.

مدت زمان:70 دقیقه

این بخش نیمی از نمره کل را شامل می شود.

در این بخش از آزمون به سنجش توانایی استفاده شرکت کننده از اطلاعات ساده نوشتاری مانند علائم ، بروشور ها، روزنامه ها و .. پرداخته می شود.

در بخش خواندن، شرکت کننده با متون کوتاه و عمومی در حوزه روابط اجتماعی مواجه می شود.

در بخش نوشتن، شرکت کننده باید با توجه به سوال و اطلاعات داده شده ، جاهای خالی را پر کند.

 قسمت اول :

در این قسمت داوطلب باید مفهوم کلی یک اطلاعیه ،تابلو و یا متن کوتاه را متوجه شود. این متون ،متونی کاربردی هستند که داوطلب ممکن است آن ها را در ایستگاه های قطار ،فرودگاه ها ،جاده ها ،مغازه ها ،ادارات و … مشاهده کند. علاوه بر این ،در این قسمت 5 جمله ی دیگر نیز وجود دارد که داوطلب باید این جملات را به متن ها وصل کند.

قسمت دوم :

سنجش دانش واژگان

این قسمت شامل 5 جمله می باشد که در هر یک از این جمله ها یک واژه ها جا افتاده است و داوطلب اید از بین 3 گزینه پیشنهادی برای هر سوال ،گزینه صحیح را انتخاب کند.

قسمت سوم :

در این بخش به سنجش دانش زبانی داوطلب برای درک امور روزمره پرداخته می شود.

سوالات پیرامون موضوعاتی می باشد که ممکن است در زندگی روزمره اتفاق بیافتند.

قسمت چهارم :

این قسمت شامل یک متن و 7 سوال است. سوالات این بخش ممکن است 3 گزینه ای باشند یا ممکن است به این صورت باشند که داوطلب تشخیص بدهد سوالات درست هستند یا نادرست یا ذکر نشده اند.

قسمت پنجم :

در این بخش بیشتر به بررسی دانش گرامری داوطلب پرداخته می شود و داوطلب باید جای خالی را با کلمه مناسب ( فعل – حرف اضافه – ضمیر ) پر کند.

قسمت ششم :

در این قسمت تعریفی از کلمه داده شده و حرف اول آن نیز مشخص است و داوطلب باید از بین کلمات داده شده کلمه مناسب را برای هر سوال انتخاب کند.

قسمت هفتم :

در این قسمت به داوطلب متن کوتاهی داده می شود و باید به سوالات مربوطه پاسخ دهد. در متن جاهای خالی وجود دارد که باید با واژه مناسب پر شود. توجه شود که دیکته واژگان باید صحیح باشد.

قسمت هشتم :

در این متن داوطلب باید 1 یا 2 متن کوتاه را مطالعه کرده و با استفاده از اطلاعات موجود فرم ،اعلان و یا مطالب مشابه دیگری را تکمیل کند.

قسمت نهم :

داوطلب در این قسمت باید متنی کوتاه ( 25 تا 32 کلمه ) بنویسد. صورت سوال به داوطلبخواهد گفت که چه نوع متنی باید بنویسد و متن باید خطاب به چه کسی باشد.

 

 

آزمون دوم: درک مطلب:

این بخش شامل 5 بخش می باشد و دارای 25 سوال می باشد.

مدت زمان:30 دقیقه + 8 دقیقه برای انتقال پاسخ ها به پاسخنامه.

این بخش 25 درصد از نمره کل را شامل می شود.

در این بخش از آزمون به سنجش مهارت شنیداری شرکت کننده پرداخته می شود و شرکت کننده هر قسمت را دو بار گوش خواهد کرد. فایل هایی که در این بخش ،پخش می شوند ممکن است به صورت مکالمه 2 نفره یا صحبت تک نفره باشد. هر قسمت 2 بار پخش می شود.

قسمت اول :

در این قسمت 5 مکالمه کوتاه پخش خواهد شد. داوطلب باید اطلاعاتی مانند قیمت ،اعداد ،زمان ،تاریخ و مکان و … را متوجه شود. برای هر سوال 3 گزینه پیشنهادی به صورت تصویر در اختیار داوطلب قرار می گیرد.

قسمت دوم :

در این قسمت مکالمه طولانی تری پخش خواهد شد. این مکالمه بین 2 نفر در مورد امور روزمره می باشد. داوطلب باید به مکالمات گوش داده و واژگان موجود در 2 لیست را به یکدیگر وصل کند.

قسمت سوم :

در این قسمت مکالمه ای که پخش می شود ،مکالمه ای غیر رسمی بین 2 نفر می باشد. هر سوال 3 گزینه پیشنهادی به عنوان پاسخ دارد.

قسمت چهارم:

مکالمه ای که در این بخش ،پخش می شود معمولا در محیطی غیر رسمی و عادی مثل یک مغازه اتفاق می افتد. بعد گوش دادن به مکالمه داوطلب باید اطلاعات خواسته شده را تکمیل کند.

قسمت پنجم :

این قسمت نیز مشابه قسمت 4 است با این تفاوت که فایلصوتی به صورت تک گویی یا یک پیغام ضبط شده است.

 

آزمون سوم: مهارت بیانی:

این بخش شامل 2 بخش می باشد.

مدت زمان: 8الی10 دقیقه برای هر شرکت کننده

این بخش 25 درصد از نمره کل را شامل می شود.

در این بخش به بررسی توانایی صحبت کردن شرکت کننده پرداخته می شود و از آن ها خواسته می شود تا در گروه های دو نفره با دیگر شرکت کننده ها به صحبت مشغول شوند و در همین حین نیز به سوالات دو ممتحن نیز پاسخ بدهند.

قسمت اول :

این قسمت شامل صحبت داوطلب با آزمون گیرنده می شود و داوطلب باید راجع به اطلاعات شخصی خود و کار های روزمره و علایق خود صحبت کند.

قسمت دوم :

مدت این بخش 3 تا 4 دقیقه است و شامل صحبت داوطلبان با یکدیگر است.

 

نحوه برگزاری آزمونKET:

آزمون ket در هر سال، 6 بار در تاریخ های مشخصی برگزار می شود. 5 تا 6 هفته بعد از آزمون ، نمرات نهایی اعلام می شود. شما نمره ای جداگانه برای هر یک از 3 بخش دریافت خواهید کرد، که به شما درک درستی از عملکرد شما می دهد، همچنین به شما نمره ای بر اساس استاندارد اروپایی مرجع زبان CEFR داده می شود.

 

140-150: Pass with distiction               قبول با توانایی بالا                  CEFR level: B1

133-139: Pass with merit                    قبول با شایستگی کافی          CEFR level: A2

120-129: pass                                    قبول                                    CEFR level:A2

119-100: level A1                               سطح ابتدایی                        CEFR level:A1

منابع آزمونKET:

Cambridge English :key7

Common mistakes at KET

Speaking test preparation Pack for KET

 

نکات مهم اسپیکینگ آیلتس :همه چیز در مورد اسپیکینگ آیلتس

:IELTS SPEAKING

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس می پردازیم و بخش های مختلف آن را بررسی می کنیم و به شما راهکار های لازم برای افزایش نمره و نکات مخصوص هر بخش رو معرفی می کنیم.

همان طور که می دانید اسپیکینگ آیلتس در روز مجزایی برگزار می شود. یعنی مهارت های Reading , Writing, Listening در یک روز سنجیده می شوند و مهارت Speaking در روز دیگری سنجیده می شود.

آزمون اسپیکینگ حالت مصاحبه داره.

یعنی شما مقابل اگزمینر نشسته و با او به مدت 11 تا 14 دقیقه مکالمه می کنید.

سعی کنید که سوال رو درست و به خوبی متوجه بشید. بعد شروع به جواب دادن کنید.

جواب بی ربط ندید و خارج از موضوع صحبت نکنید که باعث میشه از شما نمره کم بشه.

 

فیلم Joker

بخش اول :

مدت زمان این بخش 4 تا 5 دقیقه هست.

این بخش معمولا با عنوان Candidate’s background  شناخته میشه.

یعنی در این بخش از شما سوالاتی راجع به خودتان، خانواده، دوستان، شغل، زندگی و … پرسیده می شود.

کلا سوالات در این بخش مربوط به شما، گذشته شما، برنامه هایتان برای آینده و … هست.

این بخش یک صحبت دو طرفه هست. یعنی شما و اگزمینر رو در روی هم نشسته و با هم صحبت می کنید.

 

نکات مهم پارت 1 اسپیکینگ آیلتس :

در ابتدا سعی کنید که به سوالات پاسخ کوتاه دهید. بعد آن را گسترش دهید. این روش برای سوالات yes/no روش بسیار خوبی هست.

به هیچ عنوان تلگرافی و کوتاه و تک کلمه ای جواب ندید.

سعی کنید از مثال استفاده کنید تا جوابتون ملموس تر و قابل درک تر بشه برای اگزمینر.

دقت کنید که به هیچ عنوان مقدمه سازی نکنید. حاشیه پردازی نکیند. مستقیم برید سراغ اصل مطلب.

وقتی کلمه ای رو به خاطر نمیارید، لزومی نداره که مکث کنید. کافی است که آن را به نوعی دیگر و با کلمات ساده تر بیان کنید.

چون سوالات این بخش در رابطه با خود شماست، به عنوان یک warm up  بهش نگاه کنید و خودتون رو برای بخش های جدی تر آماده کنید.

معمولا موضوعاتی که در این بخش مورد پرسش قرار می گیرند می توانند از موارد زیر باشند:

Your job and study

Daily routines

Family and friends

Hobbies

Health

Colors

Clothes

Personality

City/country

 …

بخش دوم :

مدت زمان این بخش 3 تا 4 دقیقه هست .

در این بخش به شما یک کارت داده می شود، که شامل 1 سوال هست و چندین سوال ریز و جزئی تر در رابطه با اون سوال.

در این بخش شما 1 دقیقه وقت برای فکر کردن و نکته برداری دارید و 2 دقیقه برای صحبت کردن.

در این جا فقط شما صحبت می کنید و اگزمینر صحبت نمی کند. جز در مواردی که شرکت کننده ارائه ضعیفی داشته باشد، یا جهت گیری مناسبی نداشته باشد که در این مواقع اگزمینر با پرسیدن سوال سعی در جمع کردن و هدایت کردن بحث دارد.

 

نکات مهم پارت 2 اسپیکینگ IELTS  :

در این بخش شما زمانی برای از دست دادن ندارید، پس هر چه سریعتر در مورد چیزی که می خواهید ارائه بدهید فکر کنید.

به دقت سوال را بخوانید و بعد نکاتی را که به ذهنتان آمده را در برگه بنویسید.

دقت کنید که جمله ننویسید.

سعی کنید نکاتی را که می نویسید به صورت ستونی باشند. تا شما راحت تر بتوانید موقع ارائه خود به آن ها نگاه کنید.

حتما موقع ارائه خود به نکاتی که نوشته اید نگاه کنید. این کار به صحبت شما پیوستگی می دهد.

 

بخش سوم :

مدت زمان این بخش 4 تا 5 دقیقه هست.

برخلاف پارت 2 شما هیچ زمانی برای آماده کردن خودتون و پاسخ دادن ندارید.

باید بلافاصله بعد از داده شدن سوال، شروع به صحبت کنید.

در این بخش سوالات بیشتر و جزئی تری در رابطه با سوال مطرح شده در پارت 2 پرسیده می شود.

در این جا جواب صحیح و یا غلط نداریم. فقط نظر و دیدگاه شما مطرح است و شما باید مسائل را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بدین و سعی کنید که جواب هاتون طولانی باشه.

 

نکات مهم پارت 3 اسپیکینگ آیلتس :

در این بخش شما باید پاسخ های طولانی و جامع بدید.

این چیزیه که اگزمینر از شما انتظار داره. پس نیازه  که ایده های زیادی داشته باشید و آن ها را کاملا واضح و شفاف بیان کنید.

برای ایده و نظری که بیان می کنید سعی کنید که حداقل یک جمله پشتیبان هم بیان کنید. برای نظرات خودتون دلیل ارائه کنید تا جواب کامل تری داشته باشید.

برای بیان چندین ایده و نظر سعی نکنید که جملات کوتاه بگید.

سعی کنید که همه را در قالب 1 جمله بیان کنید. دقت کنید که برای این کار شما باید از کلمات و عبارات ربط مناسب و صحیح استفاده کنید.

 

نکات طلایی !!

اشتباهتون رو درست کنید.

اگر در حین صحبتتون متوجه شدید که اشتباه کردید، اصلا هول نشید. برگردید و اشتباهتون رو درست کنید.

اشتباه شما ممکنه تو گرامر یا تو تلفظ و یا هر چیز دیگه ای باشه.

حتما درستش رو وقتی که متوجه شدید بگید. در غیر این صورت از شما نمره کم میشه.

حتما سوال رو paraphrase  کنید.

یعنی سوال اگزمینر رو با کلمات دیگه و یا به روش دیگه ای بیان کنید. در موردش صحبت کنید.

از مزیت های این کار میشه به این اشاره کرد که باعث میشه شما پاسخ هاتون طولانی تر بشه و به دنبالش زمان صحبت کردنتون هم بیشتر میشه.

مزیت دیگه ی این کار اینه که شما با این کار میتونید دامنه لغات و اطلاعات خودتون رو به رخ اگزمینر بکشید.

حفظ نکنید.

هیچ وقت از نمونه های آماده شده ای که تو کتاب های تمرین اومده استفاده نکنید و جواب حفظی ندهید. چرا؟

چون یه عالمه داوطلب اون کتاب ها رو خوندن و اگه شما از پاسخ حفظی استفاده کنید، اگزمینر متوجه میشه.

نکته بعدی اینه که ممکنه شما جمله ای رو که حفظ کردید اشتباه بیان کنید، ممکنه از یه ساختار اشتباه کنید و از این قبیل اشتباهات که باعث کم شدن نمره شما می شود.

 

لهجه در آزمون آیلتس:

حقیقت اینه که چون آزمون آیلتس توسط British Council برگزار میشه، اکثرا فکر می کنن که اگر با لهجه بریتیش صحبت کنن براشون نمره بیشتری داره. باور کاملا غلط !!

اصلا مهم نیست که شما به چه لهجه ای صحبت می کنید: امریکن، بریتیش، استرالیایی، نیوزلندی، کانادایی، … . چیزی که مهمه اینه که شما باید تلفظ درست و صحیحی داشته باشید و به استرس کلمات و جمله و نحوه بیانشون، زیر و بمی صدا و ریتم و وزن توجه کافی داشته باشید.

 

آزمون PTE چیست؟

آزمون PTE

PTE مخفف The Pearson Test of English هست.

علاقه مندانی که به دنبال تحصیل در کشور های مختلف و یا مهاجرت به کشور استرالیا هستند می توانند از مدرک آزمون PTE استفاده کنند.

آزمون PTE مشابه IELTS در 2 نوع academic و general برگزار می شود و مدرک academic آن مورد قبول دانشگاه ها و موسسات علمی و مهاجرتی نیز می باشد.

این آزمون در 360 روز از سال و در بیش از 200 مرکز در دنیا برگزار می شود. این آزمون برای درخواست اخذ ویزای دانشجویی و ویزای اقامت کشور های استرالیا و نیوزلند پذیرفته می شود.

ساختار آزمون academic :

مدت زمان آزمون تقریبا 3 ساعت هست و آزمون شامل 3 بخش می باشد:

  1. اسپیکینگ و رایتینگ(همراه با یکدیگر) (speaking and reading)
  2. لیسنینگ(listening)
  3. ریدینگ(reading)

آزمون دارای 20 نوع سوال بوده که شامل سوالات چند گزینه ای، تشریحی و تحلیل اطلاعات می باشد.

در آزمون از لهجه های مختلف انگلیسی استفاده میشود برای سنجش توانایی درک لهجه در متقاضی که ممکن است در زندگی روزمره با آن ها مواجه شود.

آزمون به طور کلی بر ارزیابی زبان انگلیسی کاربردی و روزمره تاکید دارد.

نمرات آزمون از 10 تا 90 می باشد و نمره ی هر مهارت به طور جداگانه از 90 محاسبه می شود. نمرات به صورت اتوماتیک و بر اساس یک الگوریتم پیچیده محاسبه می شوند.

نرم افزار فانگلیش

سوالات بخش های مختلف آزمون PTE :

 

بخش اول ( اسپیکینگ و رایتینگ) :

مدت زمان پاسخ گویی: 77 تا 93 دقیقه

این بخش دارای 6 بخش برای اسپیکینگ و 2 بخش برای رایتینگ می باشد.

 

ساختار بخش speaking :

 

معرفی (Personal introduction) :

هدف این بخش آماده کردن شرکت کنندگان است. 30 ثانیه زمان به داوطلب داده می شود تا خود را معرفی کند و نمره ای برای این بخش در نظر گرفته نمی شود.

بلند خواندن متن (Read aloud) :

در این بخش متن کوتاهی نشان داده می شود که این متن باید طی مدت 40 ثانیه توسط داوطلب خوانده و ضبط شود.

تکرار جمله (Repeat sentences) :

در این بخش باید پس از شنیدن جمله ،داوطلب آن را تکرار کرده و آن را ضبط کند.

توصیف تصویر (Describe image) :

در این بخش ابتدا داوطلب به مدت 25 ثانیه به تصویر ( معمولا نمودار یا جدول ) نگاه می کند و بعد از آن 40 ثانیه فرصت دارد که درباره جزئیات صحبت کرده و آن را ضبط کند.

بازگویی بخشی از یک کلاس درس (Retell lecture) :

در این بخش داوطلب بعد از شنیدن یک فایل صوتی یا دیدن یک ویدئوی کوتاه باید خلاصه ی آن را در 40 ثانیه گفته و آن را ضبط کند.

پاسخ به سوالات کوتاه (Answer short questions) :

در این بخش داوطلب باید پس از گوش دادن به یک فایل صوتی به سوالات مرتبط با آن با یک یا چند کلمه پاسخ بدهد.

 

ساختار بخش writing :

 

خلاصه نویسی یک متن (Summarize written questions) :

در این بخش داوطلب با 1 تا 3 متن رو به رو می شود که پس از خواندن ،باید آن را در 1 جمله خلاصه کند و بنویسد.

نوشتن مقاله (Essay) :

در این بخش داوطلب باید درباره موضوعی که در سوال گفته شده متنی با 200 تا 300 کلمه بنویسد. نمره داوطلب بر اساس معیار هایی مثل : سازماندهی نظرات ،گسترش ایده ،ارائه دلایل و جزئیات مناسب و رعایت انگلیسی نوشتاری استاندارد محاسبه می شود.

تقویت مهارت speaking

تقویت مهارت writing

بخش دوم (ریدینگ) :

مدت زمان پاسخ گویی:32 تا 41 دقیقه

این بخش دارای 15 تا 20 سوال می باشد.

 

ساختار بخش reading :

 

پر کردن جاهای خالی (Fill in the blanks) :

در این بخش یک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود و داوطلب باید با استفاده از کلمات داده شده ،جاهای خالی را پر کند.

سوالات چند گزینه ای با یک جواب صحیح (Multiple questions, choose single answer) :

در این بخش داوطلب باید پس از خواندن یک متن به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهد.

مرتب کردن پاراگراف ها (re-order paragraph) :

در این بخش پاراگراف های یک متن به صورت نامرتب نمایش داده می شوند و داوطلب باید آن ها را به ترتیب مرتب کند.

پر کردن جاهای خالی ریدینگ و رایتینگ (Fill in the blanks) :

در این بخش هم یک متن با تعدادی جای خالی نمایش داده می شود و داوطلب باید با استفاده از کلمات داده شده ،جاهای خالی را پر کند.

سوالات چند گزینه ای با چند جواب صحیح (Multiple questions , choose multiple) :

در این بخش داوطلب باید پس از خواندن متن به سوالات جواب دهد.

تقویت مهارت reading

 

بخش سوم( لیسنینگ) :

مدت زمان پاسخ گویی: 45 تا 57 دقیقه

در این بخش از فایل های صوتی و تصویری استفاده می شود و فایل ها تنها یک بار پخش می شوند وشرکت کننده می تواند یادداشت برداری کند و علاوه ب راین داوطلب می تواند میزان بلندی صدای هر فایل را تنظیم کند.

ساختار بخش listening :

 

خلاصه نویسی فایل شنیداری :

در این بخش داوطلب باید پس از گوش کردن به فایل صوتی ان را در 50 تا 70 کلمه خلاصه کند.

سوالات چند گزینه ای با بیش از 1 پاسخ صحیح (Multiple choice, choose multiple answers) :

در این بخش داوطلب باید با توجه به فایل صوتی ای که پخش می شود به سوالات جواب دهد.

پر کردن جاهای خالی (Fill in the blanks) :

در این بخش داوطلب باید با توجه به فایل صوتی ای که می شنود جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کند.

هایلایت کردن خلاصه صحیح (Highlight the correct summary) :

در این بخش داوطلب باید پس از شنیدن فایل صوتی ،بهترین خلاصه را انتخاب کند.

سوالات چند گزینه ای با 1 پاسخ صحیح (Multiple choice, choose single answer) :

در این بخش داوطلب پس از گوش کردن به فایل صوتی باید به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهد و جواب صحیح را انتخاب نماید.

انتخاب کلمه گم شده (Select missing word) :

فایلی که در این بخش ،پخش می شود ابتدا و انتهایش کلمات حذف شده اند و داوطلب باید از بین گزینه های موجود کلمات مناسب را انتخاب کند.

هایلایت کردن کلمات نادرست (Highlight incorrect words) :

در این بخش فایل صوتی و متن مربوط به آن هم زمان نمایش داده می شوند و داوطلب باید به فایل صوتی گوش کرده و کلماتی را که با متن فایل متفاوت هستند را مشخص کند.

نوشتن جملات بر اساس فایل شنیداری :

در این بخش داوطلب باید پس از گوش دادن به یک جمله آن را در قسمت مشخص شده تایپ کند.

تقویت مهارت listening

 

اعلام نتایج آزمون PTE :

اعلام نتایج این آزمون در مدت 1 روز و حداکثر 5 روز اعلام میشود.

به علت کامپیوتری بودن ، آزمونی کاملا عادلانه می باشد.