fire on fire

اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Fire On Fire از Sam Smith

آهنگ Fire On Fire از Sam Smith جز آهنگ هایی هست که من خودم هیچ وقت ازش خسته نمیشم!
این آهنگ توسط Sam Smith و Steve Mac برای فیلمی که براساس رمان سال 1972 به نام Watership Down نوشته شد و به قول خود Smith “من بسیار هیجان زده و مفتخرم که جزِیی از این فیلم هستم. داستان این فیلم قوی هست و بسیار شادمان هستم که با کارگردان Naom Murro و تیمش و همینطور Steve Mac بی نظیر برای این آهنگ کار کرده ام.
آهنگ Fire On Fire در سال 2018 منتشر شد و گفته شده که قرار هست در سومین آلبوم Smith امسال (2020) هم حضور داشته باشه.
در انتهای این مقاله به بررسی اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Fire On Fire می پردازیم؛ با ما همراه باشید:)

دانلود آهنگ Fire On Fire + متن و ترجمه

پخش آنلاین آهنگ Fire On Fire


fire on fire

متن و ترجمه آهنگ Fire On Fire

My mother said I’m too romantic

مادرم گفت من خیلی رمانتیکم

She said, “You’re dancing in the movies”

اون گفت “تو در فیلم [های رمانتیک] میرقصی

I almost started to believe her

من تقریبا داشتم این رو باورش کنم

Then I saw you and I knew

بعدش تو رو دیدم و فهمیدم

Maybe it’s ’cause I got a little bit older

شاید این به خاطر اینه که من یک کمی پیرتر شدم

Maybe it’s all that I’ve been through

شاید همه ی این ها بخاطر چیزهایی هست که تا به حال تجربه کردم

I’d like to think it’s how you lean on my shoulder

دوست دارم بدونم چطوریه وقتی تو به شونه ی من تکیه میدی

And how I see myself with you

 چطور به نظر میرسم با تو

I don’t say a word

من هیچ حرفی نمی زنم

But still, you take my breath and steal the things I know

اما هنوز هم تو نفس من رو بند میاری و چیزهایی رو که می شناسم رو ازم می دزدی

There you go, saving me from out of the cold

(این کاریه که نو با من می کنی، من رو از سرما(ی وجودم) نجات می دی (منظورش آتش عشقش هست که زنده نگهش میداره

Fire on fire

    (آتش روی آتش (منظور آتش عشق هست و تمایلی وشوقی که نسبت بهم دارن

we’re normally killers

 ما طبیعتا فوق العاده ایم

With this much desire, together, we’re winners

با این حجم از شوق و تمابل، ما با هم، برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اون ها (بقیه) میگن که ما غیرقابل کنترلیم و یعضی ها هم میگن که ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما بهشون اجازه نده که ریتم و هارمونی زیبامون رو نابود کنن (ازمون بگیرن)0

‘Cause when you unfold me and tell me you love me

چون وقتی که اعتراف می کنی و میگی که عاشقم هستی

And look in my eyes

و در چشمانم نگاه می کنی

You are perfection, my only direction

تو بی نقص و فوق العاده ای، تو تنها مسیر و جهت منی

It’s fire on fire, mm

آتش روی آتشه

fire on fire

It’s fire on fire

این آتش روی آتشه

When we fight, we fight like lions

وقتی ما می جنگیم(دعوا می کنیم)، مثل شیرها می جنگیم

But then we love and feel the truth

اما بعدش ما عشق می ورزیم و حقیقت رو حس می کنیم

We lose our minds in a city of roses

در شهری از رزها ما عقلمون رو از دست می دیم

We won’t abide by any rules

ما به هیچ قانونی پایبند نخواهیم بود

I don’t say a word

من هیچی نمی گم

But still, you take my breath and steal the things I know

اما هنوز هم تو نفس من رو بند میاری و چیزهایی رو که می شناسم رو ازم می دزدی

There you go, saving me from out of the cold

این کاریه که تو با من می کنی، من رو از سرما(ی وجودم) نجات می دی

Fire on fire we’re normally killers

آتش رو آتش، ما طبیعتا فوق العاده ایم

With this much desire, together, we’re winners

با این حجم از شوق و تمایل، ما با هم، برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اونها (بقیه) میگن که ما غیرقابل کنترلیم و یعضی ها هم میگن که ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما بهشون اجازه نده که ریتم و هارمونی زیبامون رو نابود کنن

‘Cause when you unfold me and tell me you love me

چون وقتی که اعتراف می کنی و میگی که عاشقم هستی

And look in my eyes

و در چشمانم نگاه می کنی

You are perfection, my only direction

تو بی نقص و فوق العاده ای، تو تنها مسیر و جهت منی

It’s fire on fire, oh, oh

این آتش روی آتشه

It’s fire on fire

این آتش روی آتشه

Fire on fire we’re normally killers

آتش رو آتش، ما طبیعتا فوق العاده ایم

But this much desire, together, we’re winners

با این حجم از شوق و تمایل، ما با هم، برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اون ها (بقیه) میگن که ما غیرقابل کنترلیم و یعضی ها هم میگن که ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما بهشون اجازه نده که ریتم و هارمونی زیبامون رو نابود کنن

Fire on fire we’re normally killers

آتش رو آتش، ما طبیعتا فوق العاده ایم

With this much desire, together, we’re winners

با این حجم از شوق و تمایل، ما با هم، برنده ایم

They say that we’re out of control and some say we’re sinners

اون ها (بقیه) میگن که ما غیرقابل کنترلیم و یعضی ها هم میگن که ما گناهکاریم

But don’t let them ruin our beautiful rhythms

اما بهشون اجازه نده که ریتم و هارمونی زیبامون رو نابود کنن

‘Cause when you unfold me and tell me you love me

چون وقتی که اعتراف می کنی و میگی که عاشقم هستی

And look in my eyes

و در چشمانم نگاه می کنی

You are perfection, my only direction

تو بی نقص و فوق العاده ای، تو تنها مسیر و جهت منی

It’s fire on fire

این آتش روی آتشه

You are perfection, my only direction

تو بی نقص و فوق العاده ای، تو تنها مسیر و جهت منی

It’s fire on fire

  این آتش روی آتشه


 

fire on fire

اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Fire On Fire

Be through

کاری رو تموم کردن

lean on

تکیه دادن

take a breath

نفس کشیدن

there you go

همون چیزیه که میخواستی

out of control

غیرقابل کنترل

lose one’s mind

به جنون ریدن، دیوونه شدن

     abide by something

تصمیم/ قانون یا دستورعملی رو دنبال کردن یا انجام دادن

دانلود PDF مقاله آهنگ Fire On Fire

آهنگ Stuck with U

اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Stuck with U از Ariana Grande و Justin Beiber

آهنگ این هفته رو اختصاص دادم به این دو خواننده معروف به اسم های Ariana Grande و Justin Beiber که آهنگ stuck with U رو خوندن.

این آهنگ در تاریخ 19 اردیبهشت 99 منتشر کردن.

آهنگ Stuck with U با توجه به ترجمه ای که براتون پایین تر آماده کردم معلوم میشه که مربوط دوران قرنطینه ست.

همچنین گفته شده پولی که از این آهنگ دربیاد رو سرمایه گذاری خواهند کرد برای بورسیه بچه های کارکنان مرزی که زندگیشان تحت تاثیر بیماری Covid-19 هست.


دانلود آهنگ Stuck with U به همراه متن و ترجمه

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Stuck with U


آهنگ Stuck with U

متن و ترجمه آهنگ  Stuck With U

I’m not one to stick around

من آدمی نیستم که بمونم

One strike and you’re out, baby

یک برخورد و میذارمت کنار، عزیزم

Don’t care if I sound crazy

اهمیتی نمیدم اگر دیوونه به نظر میرسم

But you never let me down

ولی تو هیچ وقت منو ناامید نمیکنی

No, no

نه، نه

That’s why when the sun’s up I’m stayin

به خاطر همینه که وقتی آفتاب طلوع میکنه، من موندم

Still layin’ in your bed singin

هنوز روی تختت دراز کشیدم، میخونم

Got all this time in my hands

همه این زمان رو به دست گرفتم

Might as well cancel our plans

ممکنه هم کنسل کنه برنامه هامون رو

I could stay here for a lifetime

من میتونم بمونم اینجا تا یک عمر

So lock the door

پس در رو قفل کن

And throw out the key

و کلید رو پرت کن

دانلود آهنگ Stuck with U

Can’t fight this no more

نمیتونم بیشتر از این دیگه باهاش بجنگم (مقاومت کنم)

It’s just you and me

الان فقط من و توییم

And there’s nothing I, nothing I, I can do

و هیچ چیزی نیست، هیچ چیز، که من نتونم انجامش بدم

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

So go ahead and drive me insane

پس برو جلو من رو به جنون بکشون

Baby, run your mouth

عزیزم، دهنت رو به کار بنداز

I still wouldn’t change being

من هنوز تغییری نکردم

Stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

There’s nowhere we need to be

نیازی نیست که جای دیگه باشیم

No, no, no

نه، نه ،نه

I’ma get to know you better

من دارم بهتر میشناسمت

Kinda hope we’re here forever

یک جورایی امیدوارم که تا ابد همینجا بمونیم (منظور توی قرنطینه هست)

There’s nobody on these streets

هیچکسی نیست تو این خیابون ها

If you told me that the world’s ending

اگر تو بهم بگی که دنیا داره به آخر میرسه

Ain’t no other way that I could spend it

راه دیگه ای نیست که من [بهتر از این] بتونم بگذرونمش

Got all this time in my hands

همه این زمان رو به دست گرفتم

Might as well cancel our plans

ممکنه هم کنسل کنه برنامه هامون رو

آهنگ Stuck with U

I could stay here forever

من میتونم بمونم اینجا تا یک عمر

So lock the door

پس در رو قفل کن

And throw out the key

و کلید رو پرت کن

Can’t fight this no more

نمیتونم بیشتر از این دیگه باهاش بجنگم (مقاومت کنم)

It’s just you and me

الان فقظ من و توییم

And there’s nothing I, nothing I, I can do

و هیچ چیزی نیست، هیچ چیز، که من نتونم انجامش بدم

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

So go ahead and drive me insane

پس برو جلو من رو به جنون بکشون

Baby, run your mouth

عزیزم، دهنت رو به کار بنداز

I still wouldn’t change being

من هنوز تغییری نکردم

Stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

Baby, come take all my time

عزیزم، بیا و تمام وقت منو بگیر

Go on, make me lose my mind

ادامه بده، یه کاری کن که عقلم رو از دست بدم

We got all that we need here tonight

ما هر چی رو که لازم داشتیم امشب اینجا داریم

I lock the door (Lock the door)

من در رو قفل میکنم (در رو قفل میکنم)

And throw out the key

و کلید رو پرت کن

Can’t fight this no more (Can’t fight this no more)

نمیتونم بیشتر از این دیگه باهاش بجنگم (نمیتونم بیشتر از این دیگه باهاش بجنگم)

It’s just you and me

الان فقط من و توییم

And there’s nothing I’d, nothing I’d rather do

و هیچ چیزی، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره که ترجیح بدم انجامش بدم

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

So go ahead and drive me insane

پس برو جلو من رو به جنون بکشون

Baby, run your mouth

عزیزم، دهنت رو به کار بنداز

I still wouldn’t change

من هنوز تغییری نکردم

All this lovin’ you, hatin’ you, wantin’ you

این همه عاشقتم، متنفرم ازت، میخوامت

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with You

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم

Stuck with you, stuck with you, stuck with you

من حمایتت میکنم، حمایتت میکنم، حمایتت میکنم


آهنگ Stuck with U 

اصطلاحات و عبارات آهنگ Stuck with U

Time on one’s hand

زمان رو به دست گرفتن

For a lifetime

برای یک عمر

Run one’s mouth

زیاد حرف زدن بدون اینکه به هیچ ربطی به موضوع داشته باشه

Stick with someone

کسی رو حمایت کردن

Drive someone insane

کسی رو تا جنون کشوندن

Throw out something

چیزی رو پرت کردن

Lose one’s mind

کسی که عقلش رو از دست داده

As well

همچنین

Sun is up

طلوع خورشید

Stick around

درکنار یک مکانی/ ماندن

Take something

گرفتن چیزی/ بردن چیزی

Go ahead

جلو رفتن

دانلود PDF مقاله آهنگ Stuck with U

آهنگ STUCK WITH U

بررسی اصطلاحات و عبارات آهنگ I hate U I love U از Gnash و Olivia O’brien

این هفته به بررسی اصطلاحات و عبارات زیبای آهنگ I hate U I love U میپردازیم.

ترانه سرایان این آهنگ و Garrett Nash و Olivia O’Brien و به کمک JB نوشته شد.

آهنگ I hate U I love U در 7 فوریه 2016 منتشر شد و مورد استقبال بسیاری در سراسر دنیا و در چارت Billboard Hot 100 در جایگاه دهم قرار گرفت.

محتوای این آهنگ درباره ی دو عاشق که باهم تموم کردند اما هنوز هم دلتنگ هم هستند.


دانلود آهنگ I hate U I love U به همراه متن و ترجمه

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ I hate U I love U


آهنگ I HATE U I LOVE U

متن و ترجمه آهنگ I hate U I love U

Feeling used,

احساس ميكنم از من سوء استفاده شده،

But I’m Still missing you ,

اما من هنوز هم دلتنگتم،

And I can’t See the end of this,

نمیتونم آخر این راه رو ببینم

Just wanna feel your kiss Against my lips,

فقط میخوام بوسهای تو رو حس کنم روی لبهام

And now all this time Is passing by,

و حالا تمام این زمان گذشته و از دست رفته

But I still can’t seem to tell you why,

اما به نظر میاد هنوز نمیتونم بهت بگم چرا

It hurts me every time I see you,

هر وقت میبینمت زجر ميكشم

Realize how much I need you

بفهم چقدر بهت نیاز دارم

I hate U I love U,I hate that I love you

ازت متنفرم … عاشقتم….متنفرم که عاشقتم

Don’t want to, but I can’t put

نمیخوام ولی نمیتونم

Nobody else above you

کسى رو بالاتر از تو قرار بدم

I hate U I love U,I hate that I want you,You want her,

ازت متنفرم … عاشقتم…..متنفرم که میخوامت، تو اون رو میخوای …

you need her, And I’ll never be her

به اون نیاز داری، و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

I HATE U I LOVE U

I miss you when I can’t sleep

دلم برات تنگ میشه وقتی نمیتونم بخوابم

Or right after coffee,Or right when I can’t eat,I miss you in my front seat

یا درست بعد از نوشیدن قهوه، یا درست وقتی نمیتونم چیزی بخورم، جات رو صندلى جلوييم خاليه

Still got sand in my sweaters

هنوز هم در سوئیشرتم ماسه مونده

From nights we don’t remember

از اون شب هایی که ما ديگه به یاد نمیاریم

Do you miss me like I miss you?

تو هم همونطور که من دلتنگتم دلت برام تنگ شده؟

F*cked around and got attached to you,Friends can break your heart too, and I’m always tired but never of you

گند زدم به همه چی و وابسته ی تو شدم، دوستها هم میتونن قلبت رو بشکنن، همیشه خسته بودم اما نه هرگز از دست تو

If I pulled a you on you, you wouldn’t like that shit

اگه کاری رو بکنم که تو با من کردی، هیچ وقت خوشت نمیاد از [رفتارم]

I put this reel out, but you wouldn’t bite that shit

من این حقیقت رو میگم اما خريدار حرف های لعنتی من نيستى، یه

I type a text but then I never mind that shit

متن تایپ کردم اما بعدش هرگز به ( فرستادن ) اون لعنتی فکر نکردم،

I got these feelings but you never mind that shit

من این احساسات رو داشتم اما تو هرگز به احساسات لعنتیم فکرنمیکنی

Oh oh, keep it on the low,You’re still in love with me but your friends don’t know

تو این رو مثل راز نگهش داشتی، تو هنوز هم عاشقمی اما دوستانت نمیدونن

If you wanted me you would just say so, And if I were you,

اگه من رو میخواستی فقط باید میگفتی، و اگه من جاى تو بودم

I would never let me go, I don’t mean no harm,

رها نميكردم، قصدم صدمه زدن ( به تو ) نيست

I just miss you on my arm

فقط دلم برای داشتنت در بازوانم تنگ شده

Wedding bells were just alarms

زنگ های ازدواج مثل آلارم به صدا در اومدن

Caution tape around my heart

دور قلبم نوار اخطار کشیدم

You ever wonder what we coulda been?

هیچوقت کنجکاو بودی میتونستیم برای هم چی باشیم؟

You said you wouldn’t and you fucking did

گفتی نمیتونی ولی تو انجامش دادی

Lie to me,

بهم دروغ بگو،

lie with me,

كنارم دراز بكش

get your fucking fix

بذار گندی که زدی درست کنیم

Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed

حالا همه ی نوشیدنیها يى كه خوردم و همه احساساتم با هم حسابى قاطى شدن

Always missing people that I shouldn’t be missing

همیشه دلتنگ آدمایی هستم که نباید دلتنگشون باشم

Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance,

بعضی وقتا بعضی پلها رو خراب میکنی فقط برای اینکه یكم فاصله ايجاد كنى

I know that I control my thoughts,

میدونم که افکارم رو کنترل میکنم …

and I should stop reminiscing,

و باید یادآوری خاطرات رو تموم کنم

But I learned from my dad that it’s good to have feelings,

اما از پدرم یاد گرفتم که احساس داشتن چیز خوبیه،

When love and trust are gone,

وقتی عشق و اعتماد از بین رفتن

I guess this is moving on

فکرکنم همین طور داره پیش میره و تغییر میکنه

Everyone I do right does me wrong….,

هر کسی که بهش خوبی کردم بهم بدی کرد

So every lonely night,

پس هر شب در تنهایی

I sing this song

این ترانه رو میخونم

I hate you I love you

ازت متنفرم..عاشقتم

I hate that I love you

ازت متنفرم…عاشقتم

آهنگ I HATE U I LOVE U

Don’t want to, but I can’t put

Nobody else above you

نمیخوام، اما نمیتونم کسی رو بالاتر از تو قرار بدم

I hate you I love you

ازت متنفرم…عاشقتم

I hate that I want you

ازت متنفرم…عاشقتم

You want her, you need her

تو اون (دختر) رو میخوای، تو به اون احتیاج داری

And I’ll never be her

و من هیچ وقت نمیتونم به جای اون باشم

All alone I watch you watch her

تنها تو رو تماشا میکنم که اون رو تماشا میکنی

Like she’s the only girl you’ve ever seen

جوری نگاهش میکنی که انگار تنها دختری هست که تا به حال تو عمرت دیدی

You don’t care you never did

اهمیتی نمیدی تو هیچ وقت بهش فکر هم نکردی

You don’t give a damn about me

تو حتی یه ذره هم به من اهمیت نمیدی

Yeah all alone I watch you watch her

آره تنها تو رو تماشا میکنم که اون رو تماشا میکنی

She’s the only thing you’ve ever seen

جوری که انگار تنها دختریه که تا به حال تو عمرت دیدی

How is it you never notice

چطوریه که هیچ وقت توجه نکردی

That you are slowly killing me

که داری آروم آروم من رو میکشی

I hate you I love you

ازت متنفرم… عاشقتم

I hate that I love you

ازت متنفرم..عاشقتم

Don’t want to, but I can’t put

Nobody else above you

نمیخوام، اما نمیتونم کسی رو بالاتر از تو قرار بدم

I hate you I love you

ازت متنفرم…عاشقتم

I hate that I want you

ازت متنفرم که میخوامت

You want her, you need her

تو اون رو میخوای، تو به اون احتیاج داری

And I’ll never be her

و من هیچ وقت نمیتونم جای اون باشم


آهنگ I HATE U I LOVE U

اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ I hate U I love U

used

استفاده شده

time is passing by

زمان میگذرد

can’t/couldn’t seem to do something

زمانی از این عبارت استفاده میشه که شما برای انجام کاری تلاش کنین ولی ناتونین به انجام برسونیدش

put no one/nobody above (you)

کسی رو نتوان بالاتر از دیگری قرار داد یا بهتر و مهم تر از او دانست

be someone

جای کسی بودن

keep it on the low

نگه داشتن چیزی مثل یک راز

move on

تغییر کردن، پیش رفتن

دانلود PDF مقاله آهنگ I hate U I love U

آهنگ I HATE U I LOVE U

بررسی اصطلاحات و عبارات مربوط به آهنگ Dream It Possible از Delacey

آهنگ Dream It Possible از Delacey خواننده و ترانه سرای آمریکایی هست.

Sufian Bouhrara ترانه سرای این آهنگ بود. همچنین آهنگ Dream it possible در ۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۹ برای شرکت هواوی منتشر شد. محتوای این آهنگ انگیزشی است.

در پایان این مقاله اصطلاحات و عبارات زیبا و کاربردی آهنگ Dream it possible را بررسی خواهیم کرد.


دانلود آهنگ Dream It Possible به همراه متن و ترجمه

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Dream It Possible


 

آهنگ dream it possible

متن و ترجمه آهنگ Dream It Possible

I will run, I will climb, I will soar

خواهم دوید، بالا (صعود) خواهم رفت، اوج خواهم گرفت

I’m undefeated, ooh

من شکست ناپذیرم

Jumping out of my skin, pull the chord

در پوست خودم نمی گنجم، خودم انجامش خواهم داد

Yeah I believe it, ooh

آره من بهش اعتقاد دارم

The past is everything we were

گذشته همه ی چیزیه که ما قبلا بودیم(یعنی گذشته ها گذشته)

Don’t make us who we are

[گذشته] الانِ ما رو نمیسازه

So I’ll dream, until I make it real

پس من رویاپردازی میکنم(خواهم کرد)، تا زمانی که به حقیقت تبدیلشون کنم

And all I see is stars

و تنها چیزی که میبینم ستاره هاست

It’s not until you fall that you fly

تا زمانی که سقوط نکنی پرواز نخواهی کرد

When your dreams come alive you’re unstoppable

زمانی که رویاهایت به حقیقت پیوست تو متوقف نشدنی می شوی

آهنگ dream it possible

Take a shot, chase the sun, find the beautiful

تلاشت را بکن، خورشید رو دنبال کن،زیبایی رو پیدا کن

We will glow in the dark turning dust to gold

ما در تاریکی خواهیم درخشید و از گرد و غبار به طلا تبدیل خواهیم شد

And we’ll dream it possible

و ما رویا رو ممکن خواهیم ساخت

Possible, ooh

ممکن

And we’ll dream it possible

و ما رویا رو ممکن خواهیم ساخت

I will chase, I will reach, I will fly

تلاشت را بکن، خورشید رو دنبال کن،زیبایی رو پیدا کن

Until I’m breaking, until I’m breaking

تا زمانی که بشکنم، تا زمانی که بشکنم

Out of my cage, like a bird in the night

خارج بشم از قفسم، مثل یک پرنده در شب

I know I’m changing, I know I’m changing

من میدونم که دارم تغییر میکنم، میدونم که دارم تغییر میکنم

In, into something big

به، به یک چیز بزرگتر

Better than before

بهتر از قبل

if it takes, takes a thousand lives

و حتی اگر طول بکشه، اندازه ی هزار بار زندگی

Then it’s worth fighting for

بعدش ارزش جنگیدن برایش را خواهد داشت

It’s not until you fall that you fly

تا زمانی که سقوط نکنی پرواز نخواهی کرد

When your dreams come alive you’re unstoppable

زمانی که رویاهایت به حقیقت پیوست تو متوقف نشدنی می شوی

Take a shot, chase the sun, find the beautiful

تلاشت را بکن، خورشید رو دنبال کن،زیبایی رو پیدا کن

We will glow in the dark turning dust to gold

ما در تاریکی خواهیم درخشید و از گرد و غبار به طلا تبدیل خواهیم شد

And we’ll dream it possible, ooooh

و ما رویا رو ممکن خواهیم ساخت

It possible, oh, ooh

ممکن

From the bottom to the top

از پایین به سمت بالا

We’re sparking wild fires

ما جرقه های وحشی آتش هستیم

Never quit and never stop

هیچ وقت جا نمی زنیم و نمی ایستیم

The rest of our lives

برای بقیه ی زندگیمون

From the bottom to the top

از پایین به سمت بالا

We’re sparking wild fires

ما جرقه های وحشی آتش هستیم

Never quit and never stop

هیچ وقت جا نمی زنیم و نمی ایستیم

It’s not until you fall that you fly

تا زمانی که سقوط نکنی پرواز نخواهی کرد

When your dreams come alive you’re unstoppable

زمانی که رویاهایت به حقیقت پیوست تو متوقف نشدنی می شوی

Take a shot, chase the sun, find the beautiful

تلاشت را بکن، خورشید رو دنبال کن،زیبایی رو پیدا کن

We will glow in the dark, turning dust to gold

ما در تاریکی خواهیم درخشید و از گرد و غبار به طلا تبدیل خواهیم شد

And we’ll dream it possible

و ما رویا رو ممکن خواهیم ساخت

Possible, ooh

ممکن

And we’ll dream it possible

و ما رویا رو ممکن خواهیم ساخت


Delacey-dream.it.possible.

اصطلاحات و عبارات زیبای آهنگ Dream It Possible

Soar

اوج گرفتن

Undefeated

شکست ناپذیر

Jump out of (one’s) skin

از هیجان یا ترس پریدن/در پوست خود نگنجیدن

Pull the chord

افسار را به دست گرفتن/کاری را به شخصه انجام دادن

Make something real

چیزی را به حقیقت تبدیل کردن

Dreams come alive

رویاهای به حقیقت پیوسته

Take a shot

تلاش برای انجام کاری

Dream something possible

رویا را به ممکن ساختن

Something takes (a time)

طول کشیدن کاری

دانلود PDF مقاله آهنگ Dream It Possible

آهنگ dream it possible

آهنگ STAY

بررسی اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Stay از Rihanna و Mikky Ekko

این هفته باهم به بررسی آهنگ Stay از Rihanna و Mikky Ekko میپردازیم.

محتوای متن آهنگ درباره ی وسوسه و ناتوانی در مقاومت در برابر عشق واقعی است. منتقدان موسیقی به طور کلی نظر مثبتی درباره ی آهنگ داشتند و میگویند که آهنگ Stay نمونه ای برجسته در هفتمین آلبوم Rihanna هست. اسم این آلبوم Unapologetic می باشد.

این آهنگ توانست در برخی از چارت های جهانی مقام اول را داشته باشد. آهنگ Stay در سراسر جهان بیش از 10 میلیون نسخه به فروش رسانده است و آن را به یکی از پرفروش ترین تک آهنگ های زمانه تبدیل کرده است.


دانلود آهنگ Stay به همراه متن و ترجمه

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Stay


آهنگ STAY

متن و ترجمه آهنگ Stay

 

All along it was a fever

تمام اين مدت انگار مثل يک تب بود

A cold sweat hot-headed believer

يک عرق سرد، يک آدمى كه به آتش مزاجی معتقد هست

I threw my hands in the air, said, “Show me something.”

من تسلیم شدم و گفتم: يک نشونه بهم نشون بده

He said, “If you dare, come a little closer.”

اون گفت: اگه جراتش رو دارى يكم نزديكتر بيا

Round and around and around and around we go

ما همینطور می چرخیم و می چرخیم [یعنی این شرایط هی تکرار میشوند]

Oh now, tell me now, tell me now, tell me now you know

حالا بهم بگو، حالا كه خودت ميدونى

Not really sure how to feel about it

ديگه واقعا مطمئن نيستم چه حسى بهش داشته باشم

Something in the way you move

يک چيزى تو طرز حركت تو هست

Makes me feel like I can’t live without you

كه حس ميكنم نميزاره بدون تو زنده بمونم

It takes me all the way

من رو تا پايان راه ميكشونه

I want you to stay

ميخوام كه بمونى…

آهنگ STAY

It’s not much of a life you’re living

خیلی که از زندگی ات نمیگذره!

It’s not just something you take, it’s given

توی راه عشق، فقط نباید عشق بگیری، باید عشق هم بدی!

Round and around and around and around we go

ما همینطور می چرخیم و می چرخیم

Oh now, tell me now, tell me now, tell me now you know.

حالا بهم بگو، حالا كه خودت ميدونى

Not really sure how to feel about it

ديگه واقعا مطمئن نيستم چه حسى بهش داشته باشم

Something in the way you move

يه چيزى تو طرز حركت تو هست

Makes me feel like I can’t live without you

 كه حس ميكنم نميزاره بدون تو زنده بمونم

Yeah, it takes me all the way

من رو تا پايان راه ميكشونه

I want you to stay

ميخوام كه بمونى…

Ooh, ooh, ooh, the reason I hold on

دليل اينكه طاقت ميارم

Ooh, ooh, ooh, ’cause I need this hole gone

آخه نياز دارم اين شكاف قلبم از بين بره

Funny you’re the broken one but I’m the only one who needed saving

جالبه، انگار تويى كه شكست خورده اما اين فقط منم كه نياز به نجات داره

‘Cause when you never see the light it’s hard to know which one of us is caving

آخه وقتى هيچ نورى نباشه، سخته كه بشه فهميد كدوممون كنكاش ميكنه

(وقتی که دو نفر در رابطه ای باشند و هیچ کدوم از طرفین اعتراف به اشتباهش نکند به اصطلاح دو نفر در تاریکی هستند)

Not really sure how to feel about it

ديگه واقعا مطمئن نيستم چه حسى بهش داشته باشم

Something in the way you move

يک چيزى تو طرز حركت تو هست

Makes me feel like I can’t live without you

كه حس ميكنم نميزاره بدون تو زنده بمونم

Yeah, it takes me all the way

من رو تا پايان راه ميكشونه

I want you to stay, stay

ميخوام كه بمونى…

I want you to stay, oooh

ميخوام كه بمونى…


اصطلاحات و عبارات آهنگ Stay

All along

در تمام مدت، از ابتدا

Hot-headed

آدمی که خیلی زود واکنش نشون میدهد بدون اینکه قبلش فکر کند.

Throw one’s hands in the air (up)

تسلیم شدن دربرابر شرایطی که شما تلاشتان نمی تواند موقعیت را بهتر کند.

Round and round (it goes)

شرایطی که تکرار می شوند

All the way

زمانی از این عبارت میتوانید استفاده کنید که میخواهید نشان بدهید مسیر مذکور چقدر طولانی هست

Hold on

در شرایط سخت تحمل کردن/منتظر ماندن برای مدت کوتاه

دانلود PDF آهنگ Stay

آهنگ stay

دانلود آهنگ all of the stars

بررسی اصطلاحات و عبارات آهنگ All Of The Stars از Ed Sheeran

آهنگ all of the stars توسط Ed Sheeran خونده شده، در پایان قسمت متن و ترجمه آهنگ براتون اصطلاحات و عبارات زیبای این آهنگ رو آماده کردم، امیدوارم لذت ببرین.

آهنگ all of the stars از soundtrack های فیلم The Fault In Our Stars هست همچنین این آهنگ در آلبوم X خوده Ed Sheeran هم اضافه شده.

Ed Sheeran و John McDaid  با الهام گرفتن از این آهنگ تونستند این آهنگ رو بنویسند به گفته ی خودشون” با الهام از کل این فیلم میخواستیم این آهنگ غمگین، شادی آور و کمی هم به شنودگان هیجان بده.

این فیلم محبوب درباره ی یک دختر و پسر سرطانی هست که در اوج مبارزه با این بیماری سخت رو به عشق میاورند و عاشق هم میشوند … .


دانلود آهنگ All Of The Stars

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ All Of The Stars


ed-sheeran-the-fault-in-our-stars

 

متن و ترجمه آهنگ All Of The Stars

It’s just another night And I’m staring at the moon

اينم يه شب ديگه هست , و من به ماه خيره شدم

I saw a shooting star And thought of you

يه ستاره ى دنباله دار ديدم, و به تو فكر كردم

I sang a lullaby By the waterside and knew

يه لالايى خوندم كنار آب و فهمیدم

If you were here,I’d sing to you

اگه اينجا بودى براى تو ميخوندمش

You’re on the other side As the skyline splits in two

همينطور كه افق آسمان به دو نيم ميشه تو هم در سوى ديگر آن هستى

I’m miles away from seeing you

من مايل ها با تو فاصله دارم

I can see the stars From America

ميتونم از آمريكا ستاره ها رو ببينم

I wonder, do you see them, too?

با خودم میگم “تو هم مى بينيشون يا نه؟!”

So open your eyes and see

پس چشمهات رو باز كن و ببين

The way our horizons meet

چطور افق هاى ما با هم ملاقات ميكنن

And all of the lights will lead Into the night with me

و همه ى روشنايى ها به شبى با من هدايت ميشه

And I know these scars will bleed

ميدونم اين زخم هاى [قلبمون] خونريزى ميكنن

But both of our hearts believe

اما قلب هر دومون باور داره

All of these stars will guide us home

همه ى اين ستاره ها ما رو به خونه راهنمايى ميكنن

آهنگ All Of The Stars

I can hear your heart On the Radio Beat

ميتونم صداى قلبت رو در Radio Beat بشنوم (Radio Beat یک ایستگاه رادیویی در کشور چکسلواکی هست)

“They’re playing “Chasing Cars

داره آهنگ ” chasing cars ” پخش ميشه

And I thought of us,Back to the time

و من به خودمون فكر ميكنم و اون زمان كه

You were lying next to me

كنار من دراز كشيده بودى

I looked across and fell in love

من نگاهت كردم و عاشق شدم

So I took your hand

پس دستت رو گرفتم

Back through lamp lit streets I knew

با نگریستن دوباره به چراغ هاى خیابان هايى كه ميشناختم،

Everything led back to you

همه چيز به سمت تو ختم ميشد

So can you see the stars? Over Amsterdam

ميتونى از آمستردام اين ستاره ها رو ببينى ؟

You’re the song my heart is Beating to

تو آهنگى هستى كه قلبم براش ميتپه

So open your eyes and see

پس چشمهات رو باز كن و ببين

The way our horizons meet

چطور افق هاى ما با هم ملاقات ميكنن

And all of the lights will lead Into the night with me

و همه ى روشنايى ها به شبى با من هدايت ميشه

And I know these scars will bleed

ميدونم اين زخم هاى [قلبمون] خونريزى ميكنن

But both of our hearts believe

اما قلب هر دومون باور داره

All of these stars will guide us home

همه ى اين ستاره ها ما رو به خونه راهنمايى ميكنن

I can see the stars From America

ميتونم از آمريكا ستاره ها رو ببينم


ed-sheeran ALL OF THE STARSS

اصطلاحات و عبارات زیبای آهنگ All Of The Stars

Shooting star

ستاره دنباله دار

Lullaby

لالایی

Waterside

کنار آب

On the other side

در طرف دیگر

Horizon = Skyline

افق آسمان

Splits in two

 دو نیم کردن

Miles away from someone/something

مایل ها از کسی یا چیزی دور بودن

Lead in

چیزی به چیزی دیگر منتهی میشود

Look across

نگاه کردن

Take someone’s hand

گرفتن دست کسی

Back through

دوباره نگریستن/دوباره چک کردن

Lead something/someone back

چیزی یا کسی را به کسی یا چیزی هدایت کردن

Lead into something

کسی یا چیزی رو به مکانی یا چیزی هدایت کردن


دانلود PDF مقاله آهنگ All Of The Stars

دانلود مقاله all of the stars

دانلود آهنگ I'm only human

اصطلاحات و عبارات زیبای آهنگ I’m only human از Christina Perri

بچه ها این هفته اصطلاحات و عبارات آهنگ I’m only human از Christina Perri رو میخواهیم باهم بررسی کنیم.

آهنگ I’m only human به محبوبیت بالایی رسید و وارد music chart های زیادی شد. در ابتدا کریستینا پری میگه که مطمئن نبوده که این آهنگ در آلبوم head or heart(منطق یا احساس) خودش بذاره چون خیلی آهنگ شخصی بوده و میخواسته single منتشر بشه اما به خاطر واکنش های مثبتی که خیلی ها نسبت آهنگ داشتن تصمیم میگیره اون رو وارد آلبوم کنه.

آهنگ I’m only human نتیجه ی وقت بالایی هست که Christina Perri ، Martin Johnson و Kurtis Conner برای نوشتن این آهنگ گذاشتن.

دانلود آهنگ I’m only human به همراه متن و ترجمه

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ I’m only human

 

متن و ترجمه آهنگ I’m only human از Christina Perri

 

I can hold my breath

من میتونم نفسمو نگه دارم

I can bite my tongue

میتونم زبونم رو گاز بگیرم(یعنی حرف نزنم)

I can stay awake for days

میتونم برای روزها بیدار بمونم

If that’s what you want

اگه این چیزی هست که تو میخوای

Be your number one

میتونم شخص شماره یک تو باشم

I can fake a smile

میتونم لبخند الکی بزنم

I can force a laugh

میتونم به اجبار بخندم

I can dance and play the part

میتونم برقصم و نقش بازی کنم

If that’s what you ask

اگه این چیزی هست که تو میخوای

Give you all I am

بهت تمام خودم رو میدم

دانلود آهنگ I'm only human

I can do it

میتونم انجامش بدم

I can do it

میتونم انجامش بدم

I can do it

میتونم انجامش بدم

But I’m only human

اما من فقط یک انسانم

And I bleed when I fall down

من هم وقتی میافتم خون ریزی میکنم (یعنی من هم یک انسانم)

I’m only human

من فقط یک انسانم

And I crash and I break down

و سقوط میکنم و درهم میشکنم

Your words in my head, knives in my heart

حرفات توی سرم، چاقوها[ت] تو قلبم (منظور ضربه های عاطفی هست که بهش زده)

You build me up and then I fall apart

تو من رو تحسین کردی و بعد من درهم شکستم (یعنی رابطه اون ها لحظات خوب داشته ولی بعدش باز باعث شده درهم بشکنه بخاطر اتفاقات بدی که افتاده)

‘Cause I’m only human

چون من فقط یک انسانم

دانلود آهنگ I'm only human

I can turn it on

من میتونم روشنش کنم

Be a good machine

و ماشین خوبی باشم

I can hold the weight of worlds

میتونم وزن جهانیان رو نگه دارم

If that’s what you need

اگه این چیزی هست که تو میخوای

Be your everything

میتونم همه چیزت باشم

(منظورش اینه که میتونم هرکاری که تو بگی رو انجام بدم مثل یک ماشین حتی سخت ترین کارها مثل نگه داشتن وزن دنیا)

I can do it

میتونم انجامش بدم

I can do it

میتونم انجامش بدم

I’ll get through it

من تحملش خواهم کرد (از پسش برمیام)

I’m only human

من فقط یک انسانم

I’m only human

فقط یک انسانم

Just a little human

فقط یک انسان کوچک

I can take so much

من میتونم تا یه جایی تحملش کنم

Till I’ve had enough

تا زمانیکه به اندازه کافی داشته باشم [ازش]

‘Cause I’m only human

چون من فقط انسان ام

And I bleed when I fall down

خون ام جاری میشه وقتی سقوط میکنم

I’m only human

من فقط انسان ام

And I crash and I break down

و من خورد میشم و میشکنم

Your words in my head, knives in my heart

حرفات توی سرم، چاقوها[ت] تو قلبم (منظور ضربه های عاطفی هست که بهش زده)

You build me up and then I fall apart

تو منو تحسین کردی و بعد من درهم شکستم

 ‘Cause I’m only human

چون من فقط انسانم

دانلود آهنگ I'm only human

اصطلاحات و عبارات آهنگ human از Christina Perri

 

Hold one’s breath

حبس کردن نفس (از روی هیجان، اضطراب)

bite your tongue

چیزی رو نگفتن حتی با وجود اینکه خیلی دوست دارین بگین

Stay awake

بیدار موندن

Fake smile

لبخند مصنوعی

Forced smile

لبخندی که از ته دل نباشه (اجباری)

Play the part

نقش بازی کردن

Fall down

سقوط کردن، افتادن

Break down

درهم شکستن، (در رابطه با ماشین و علم مکانیک)خراب شدن

Build sth/sb up

چیزی یا کسی رو تحسین کردن جوری که بقیه فکرکنن اون شخص/چیز چقدرخوبه

Someone/something is everything

کسی یا چیزی بیشترین اهمیت را داشتن

Can take so much

یعنی تحمل من حدود داره و از یک جایی به بعد دیگه نمیتونم تحمل کنم

دانلود PDF مقاله آهنگ I’m only human

دانلود آهنگ I'm only human

اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Don’t Call Me Angel از فیلم Charlie’s Angels

سلام سلام! این هفته آهنگ Don’t Call Me Angel از Ariana Grande، Miley Cyrus و Lana Del Ray هست. این آهنگ، یکی از موسیقی های متن فیلم جذاب Charlie’s Angels هست که توسط Elizabeth Banks کارگردانی شد. ستاره های این فیلم Kristen Stewart, Naomi Scott و Ella Balinska هستند.

این فیلم سه نسخه دارد که به ترتیب در درسال های 2000، 2003 و 2019 اکران شد.

دانلود آهنگ Don’t Call Me Angel به همراه متن و ترجمه

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Don’t Call Me Angel

آهنگ Don't Call Me Angel

متن و ترجمه آهنگ Don’t Call Me Angel

 

Boy, don’t call me angel

فرشته صدام نزن، پسر (منظور اینه که من ضعیف و احساسی نیستم میتونم قوی و بی احساس بشم)

You ain’t got me right

اشتباهی گرفتی (من رو درست نشناختی)

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

You can’t pay my price

نمیتونی عواقبش رو بپردازی

Ain’t from no Heaven

از هیچ آسمونی نیومدم

Yeah, you heard me right (yeah, you heard me)

آره، درست شنیدی (آره، صدام رو شنیدی)

Even though you know we fly (though you know we)

حتی اگر میدونی که ما پرواز می کنیم

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

Uh, don’t call me angel when I’m a mess

بهم فرشته نگو وقتی من آشفته ام

Don’t call me angel when I get undressed

فرشته صدام نکن وقتی بی لباسم

You know I, I don’t like that, boy

میدونی من، من دوستش ندارم، پسر

Uh, I make my money, and I write the checks

من پول می سازم(پول درمیارم خودم) و چک می نویسم

So say my name with a little respect

پس اسم من رو با کمی احترام بگو

All my girls successful, and you’re just our guest

همه ی دوستانم موفق هستن، و تو فقط مهمون مایی

آهنگ Don't Call Me Angel

Do I really need to say it?

واقعا لازمه که بگمش؟

Do I need to say it again, yeah?

لازمه که دوباره بگمش، آره؟

You better stop the sweet talk

تو بهتره که دیگه این خوشمزه بازی هات رو تمومش کنی

And keep your pretty mouth shut

و دهن خوشگلت رو ببندی

Boy, don’t call me angel

پسر، من رو فرشته صدا نکن

You ain’t got me right

اشتباهی گرفتی (من رو درست نشناختی)

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

You can’t pay my price

نمیتونی عواقبش رو بپردازی

Ain’t from no Heaven

از هیچ آسمونی نیومدم

Yeah, you heard me right (yeah, you heard me)

آره، درست شنیدی (آره، صدام رو شنیدی)

Even though you know we fly (though you know we)

حتی اگر میدونی که ما پرواز می کنیم

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

See you here with somebody

اینجا دیدمت با کسی

You sizin’ up my body, oh yeah

داری بدن من رو برانداز می کنی

Don’t you know that I bite when the sun set? Yeah

نمیدونی که من گاز می گیرم وقتی غروب میشه؟ (وحشی می شم)

So don’t you try come around me

پس [حتی] تلاش هم نکن که دور و بر من باشی

Might work with her, but not me, oh yeah

ممکنه روی اون [دختر دیگه] کارکنه،ولی روی من نه، آره

Don’t you know that I bite when the sun set?

نمیدونی که من گاز می گیرم وقتی که غروب میشه؟ (وحشی می شم)

Keep my name out your mouth

اسم من رو به زبونت نیار

I know what you about

من میدونم تو چطور [آدمی] هستی

So keep my name out your mouth (oh yeah)

پس اسم من رو به زبونت نیار

Boy, don’t call me angel

فرشته صدام نزن، پسر

You ain’t got me right

اشتباهی گرفتی (من رو درست نشناختی)

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

You can’t pay my price

نمیتونی عواقبش رو بپردازی

Ain’t from no Heaven

از هیچ آسمونی نیومدم

Yeah, you heard me right (yeah, you heard me)

آره، درست شنیدی (آره، صدام رو شنیدی)

Even though you know we fly (though you know we)

حتی اگر میدونی که ما پرواز می کنیم

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

I appreciate the way you watch me, I can’t lie

جوری که تو به من نگاه میکنی رو تحسین می کنم، نمی تونم دروغ بگم

I drop it down, I pick it up, I back it off the county line

میندازمش، بالا میبرمش، برمیگردونمش

I fell from Heaven, now I’m living like a devil

من از آسمون افتادم (رونده شدم)، حالا دارم مثل یک شیطون زندگی می کنم

You can’t get me off your mind

تو نمی تونی من رو از ذهنت بیرون کنی

I appreciate the way you want me, I can’t lie (can’t lie)

جوری که تو من رو می خواهی رو تحسین می کنم، نمی تونم دروغ بگم (نمی تونم دروغ بگم)

I drop it low, I back it up, I know you wanna think you’re mine

پایین میبرمش، بالا میبرمش، میدونم که میخوای فکر کنی که تو مال منی

Baby, I totally get it, you can’t guess so

عزیزم، من کاملا درکش میکنم، تو نمی تونی تصورش بکنی

You can’t get me off your mind

تو نمی تونی من رو از ذهنت بیرون کنی

We in it together, but don’t call me angel

ما باهم درگیرشیم، ولی من رو فرشته صدا نزن

Boy, don’t call me angel

فرشته صدام نکن، پسر

You ain’t got me right

اشتباهی گرفتی (من رو درست نشناختی)

charlie's angel فیلم

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

You can’t pay my price

نمیتونی عواقبش رو بپردازی

Ain’t from no Heaven

از هیچ آسمونی نیومدم

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

آره، درست شنیدی (آره، صدام رو شنیدی)

Even though you know we fly (Though you know we)

حتی اگر میدونی که ما پرواز می کنیم

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

Angel

فرشته

Don’t call me angel (yeah, you heard me)

فرشته صدام نزن

Don’t call me angel

فرشته صدام نزن

آهنگ don't call me angel

اصطلاحات و عبارات جذاب آهنگ Don’t Call Me Angel

                                                              Even though

 اگرچه، بااینکه

Someone is a mess

 کسی که آشفته باشه

Someone get undressed

 کسی که بی لباس باشه

Pay someone’s price

عواقب کاری رو پرداختن

Make money

 پول درآوردن

Keep the mouth shut

 دهن رو بسته نگه داشتن

Size someone/something up

 کسی رو برانداز کردن

Come around someone/something

 در و بر کسی پلکیدن

Keep something out of mouth

 چیزی به زبون نیاوردن

Drop something down

 انداختن چیزی، پایین رفتن

Pick something up

 برداشتن چیزی

Back something off

 عقب نشینی کردن

Country line

مرز، حد

Fall from somewhere

 افتادن از جایی

Get someone off someone’s mind

 از ذهن کسی بیرون رفتن

Drop something low

 پایین بردن چیزی

دانلود PDF آهنگ Don’t Call Me Angel

آهنگ Don't Call Me Angel
آهنگ love me like you do

بررسی آهنگ love me like you do از Ellie Goulding به همراه اصطلاحات آهنگ

این هفته آهنگ  love me like you do ازخواننده آمریکایی به نام Ellie Goulding رو بررسی میکنیم.

یکی از نویسندگان این آهنگ علی پیامی ترانه سرا، آهنگساز، تهیه کننده و خواننده ایرانی-سوئدی است.

آهنگ love me like you do نامزد و برنده ی جوایز بسیاری شد و همینطور در چارت کشورهای مختلف جایگاه خوبی رو دریافت کرد، ازجمله کسب جایگاه نخست به مدت 4 هفته در چارت United Kingdom.

دانلود آهنگ love me like you do

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Love me like you do

 

آهنگ love me like you do

Love Me Like You Do متن و ترجمه آهنگ

 

You’re the light, you’re the night

تو نوری، تو تاریکی ای

You’re the color of my blood

تو رنگ خون من هستی

You’re the cure, you’re the pain

تو درمانی و دردی

You’re the only thing I wanna touch

تو تنها چیزی هستی که میخوام لمس اش کنم

Never knew that it could mean so much, so much

هیچ وقت فکرشو نمیکردم انقدر بتونه برام پرمعنا باشه [عشق]

You’re the fear, I don’t care

تو همون ترس و وحشتی ، ولی من برام مهم نیست

‘Cause I’ve never been so high

چون تا حالا هیچ وقت تا این حد تو اوج نبودم

Follow me through the dark

توی این تاریکی دنبالم بیا

Let me take you past our satellites

اجازه بده تو رو از سرزمینمون دور کنم

You can see the world you brought to life, to life

می تونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینی!

آهنگ love me like you do

So love me like you do

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Lo-lo-love me like you do

من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Love me like you do

من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Lo-lo-love me like you do

من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Touch me like you do

من رو همون طور که لمس می کنی، لمس کن

To-to-touch me like you do

من رو همون طور که لمس می کنی، لمس کن

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

Fading in, fading out

پدیدار میشی، ناپدید میشی

On the edge of paradise

در یک گوشه ای از بهشت

Every inch of your skin

هر ذره از وجود تو

Is a holy grail I’ve got to find

یک جام مقدس هست که بايد پیداش کنم

Only you can set my heart on fire, on fire

فقط تویی که می تونی قلبم رو به آتش بکشی!

Yeah, I’ll let you set the pace

میذارم تا خودت پیش ببری رابطمون رو

Cause I’m not thinking straight

چون من نمی تونم درست فکر کنم

My head’s spinning around

سرم داره گیج میره

I can’t see clear no more

دیگه نمیتونم درست ببینم

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

آهنگ love me like you do

Love me like you do, lo-lo-love me like you do

من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Love me like you do, lo-lo-love me like you do

من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Touch me like you do, to-to-touch me like you do

من رو همون طور که لمس می کنی، لمس کن

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (like you do)

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (yeah)

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Touch me like you do, to-to-touch me like you do

من رو همون طور که لمس می کنی، لمس کن

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

I’ll let you set the pace

میذارم تا خودت پیش ببری رابطمون رو

‘Cause I’m not thinking straight

چون من نمی تونم درست فکر کنم

My head spinning around, I can’t see clear no more

سرم داره گیج میره

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (like you do)

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (yeah)

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Touch me like you do, to-to-touch me like you do

من رو همون طور که لمس می کنی، لمس کن

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (like you do)

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Love me like you do, lo-lo-love me like you do (yeah)

پس من رو همون طور که عشق می ورزی دوستم داشته باش

Touch me like you do, to-to-touch me like you do

من رو همون طور که لمس می کنی، لمس کن

What are you waiting for?

منتظر چی هستی

آهنگ love me like you do           

اصطلاحات و عبارات آهنگ Love Me Like You Do

Something means so much (to someone)

چیزی که برای کسی اهمیت داره

Take someone

کسی رو بردن (به جایی)

Fading in

پدبدار شدن/ ظاهر شدن

Fading out

ناپدید شدن

On the edge of something

روی لبه ی چیزی/ روی لبه ی مرز بین دو چیز

Holy grail

جام مقدس

Set something on fire

چیزی رو به آتش کشیدن

Set the pace

پیش بردن کاری/ رهبری در انجام کاری

Thinking straight

درست فکر کردن

Someone’s head is spinning around

سر کسی گیج رفتن

See clear

دقیق دیدن

Someone is so high

کسی که خیلی خوشحاله/ تو فضاست

دانلود PDF آهنگ Love Me Like You Do

آهنگ love me like you do

 

let me down slowly Alec Benjamin

12 اصطلاح و عبارت زیبا از آهنگ Let me down slowly از Alec Benjamin

سلام به تک تک شما فانگلیشرهای عزیز، امروز براتون آهنگ let me down slowly آماده کردم. این آهنگ توسط Alec Benjamin در سال 2018 منتشر شد این آهنگ تونست در جایگاه خوبی در چارت کشور های مختلفی قرار بگیره. 

انتشار دوباره این آهنگ درسال 2019 با همراهی خواننده محبوب آمریکایی Alessia Cara بود که براتون لینک مستقیم هر دو آهنگ رو گذاشتم.

دانلود آهنگ Let me down slowly از Alec Benjamin

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Let me down slowly از Alec Benjamin


دانلود آهنگ Let me down slowly از Alec Benjamin ft. Alessia Cara

DOWNLOAD

پخش آنلاین آهنگ Let me down slowly از Alec Benjamin ft. Alessia Cara

let me down slowly Alec ft. Alessia Cara

متن وترجمه آهنگ Let me down slowly از Alec Benjamin

 

This night is cold in the kingdom

امشب هوا سرده در قلمرو من (منظور احساسات هست)

I can feel you fade away

من میتوانم ناپدید شدنت رو حس کنم

From the kitchen to the bathroom sink and

از آشپزخونه تا سینک حموم و

Your steps keep me awake

قدم هات من رو بیدار نگه میداره

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste

من رو نابود نکن، دورم ننداز، من رو اینجا ترکم کن تا بیهوده تلف بشم

I once was a man with dignity and grace

من یک زمانی آدم آرام و خوبی بودم

Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace

حالا من در شکاف های آغوش سردت دارم میافتم

So please, please

پس لطفا، خواهش میکنم

Could you find a way to let me down slowly?

میشه یک راهی پیدا کنی که من رو آروم آروم غمگینم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me

یک ذره دلسوزی، امیدوارم نسبت بهم نشون بدی

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آرام آرام غمگینم کن عزیزم

Let me down, down

Let me down, down

Let me down, let me down

Down, let me down, down

Let me down

غمگینم کن

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آروم آروم غمگینم کن عزیزم

آهنگ let me down slowly

Cold skin, drag my feet on the tile

بدن سرد، پاهام رو روی کاشی ها میکشونه

As I’m walking down the corridor

همینطور که راهرو رو قدم میزنم

And I know we haven’t talked in a while

و میدونم یک مدتی میشه که ما باهم صحبت نکردیم

So I’m looking for an open door

برای همین دارم دنبال یک در باز میگردم (به دنبال امید)

Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste

من رو نابود نکن، دورم ننداز، من رو اینجا ترکم کن تا بیهوده تلف بشم

I once was a man with dignity and grace

من یک زمانی آدم آروم و خوبی بودم

Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace

حالا من در شکاف های آغوش سردت دارم میافتم

So please, please

پس لطفا، خواهش میکنم

Could you find a way to let me down slowly?

میشه یک راهی پیدا کنی که من رو آروم آروم غمگینم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me

یک ذره دلسوزی، امیدوارم نسبت بهم نشون بدی

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آروم آروم غمگینم کن عزیزم

Let me down, down

Let me down, down

Let me down, let me down

Down, let me down, down

Let me down

غمگینم کن

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آروم آروم غمگینم کن عزیزم

 

LET ME DOWN SLOWLY

And I can’t stop myself from falling down

و من نمیتوانم جلوی افتادنم رو بگیرم

And I can’t stop myself from falling down

و من نمیتوانم جلوی افتادنم رو بگیرم

And I can’t stop myself from falling down

و من نمیتوانم جلوی افتادنم رو بگیرم

And I can’t stop myself from falling down

و من نمیتوانم جلوی افتادنم رو بگیرم

Could you find a way to let me down slowly?

میشه یک راهی پیدا کنی که من رو آروم آروم غمگینم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me

یک ذره دلسوزی، امیدوارم نسبت بهم نشون بدی

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آروم آروم غمگینم کن عزیزم

Let me down, down

Let me down, down

Let me down, let me down

Down, let me down, down

Let me down

غمگینم کن

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آروم آروم غمگینم کن عزیزم

If you wanna go, then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری، بعدش من خیلی تنها میشم

If you’re leaving, baby let me down slowly

اگه میخوای ترکم کنی، من رو آروم آروم غمگینم کن عزیزم

 

 

دانلود آهنگ let me down slowly از alec

اصطلاحات وعبارات آهنگ Let me down slowly

Keep someone awake

کسی رو بیدار نگه داشتن

Fade away

ناپدید شدن

Cut someone down

نابود کردن کسی

Throw someone out

دور انداختن کسی

Leave someone to waste

بیهوده تلف کردن کسی

Slipping throw

افتادن

Embrace=hug

آغوش

Let someone down

کسی رو غمگین کردن

Lonely

تنها (lonely به معنای تنهایی هست که فرد خودش این تنهایی رو نمی پسنده ولی برخلاف این، alone به معنای تنهایی هست که خود شخص هم رضایت داره)

walk down=walk along

پایین رفتن (از پله ها یا…)/ قدم زدن

In a while

در یک بازه ی زمانی (اغلب) کوتاه

Stop someone from doing something

جلوی کسی رو برای انجام کاری گرفتن

 دانلود PDF آهنگ Let me down slowly

آهنگ let me down slowly