جملات شرطی نوع دوم(Second conditional)

Second conditional

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد جملات شرطی نوع دوم هست.

در مقالات قبلی با جملات شرطی نوع صفر و نوع اول آشنا شدیم.

از جملات شرطی نوع دوم وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد موقعیت های فرضی و خیالی صحبت کنیم.

 

طرز ساخت:

جملات شرطی شامل دو بخش هستند: بخش شرطی یا همان if clause  و بخش اصلی یا همان main clause  .

 

If + simple past , would/wouldn’t + base form

 

بعد از if از گذشته ساده استفاده می کنیم و در بخش دوم از would/wouldn’t استفاده می کنیم.

 

جمله if دار را جمله شرط و جمله بعدی را جواب شرط می نامند. این دو جمله را می توان جا به جا کرد و اگر جمله شرطی اول نوشته شود، بین دو جمله علامت ( ,  ) قرار می گیرد.

 

 

مثال:

.If I had a job , I’d get my own apartment

اگر یک شغل داشتم، میتونستم آپارتمان خودم رو بخرم.

I’d= I would

.I would get along better with my parents if I didn’t live with them

اگر با پدر و مادرم زندگی نمیکردم بهتر میتونستم باهاشون کنار بیام.(درکشون کنم.)

 

میتوان از unless به جای if استفاده کرد.

 

مثال:

 .I wouldn’t do that job unless they paid me a really good salary

من اون کار رو انجام نمیدادم اگر که آن ها بهم حقوق خوبی نمیدادند.

می توان از could به جای would استفاده کرد.

 

مثال:

.If David spoke good English , he could get a job in that new hotel

اگر دیوید خوب انگلیسی صحبت میکرد، میتونست یک شغل در آن هتل جدید بگیرد.

 

واسه یادگیری بهتر زبان و هم چنین دیدن ویدئو ها و پادکست های آموزشی بیشتر میتونی نرم افزار فانگلیش رو دانلود کنی. لینک دانلود

 

 

بعد از if می توانیم از was یا were  همراه I,she,he استفاده کرد.

 

مثال:

.If your sister were here, she’d know what to do

اگر خواهرت اینجا میشد، میدونست که باید چی کار کنه.

.If it was warmer , we could take a swim

اگر (آب) کمی گرم تر می بود، میتونستیم شنا کنیم.

 

از ساختار  ….. if I were you, I would وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم نصیحت کنیم. در این موقعیت معمولا از  …if I was you استفاده نمی شود.

 

مثال:

.If I were you , I’d buy a new computer

اگر من جای تو می شدم ، یک کامپیوتر جدید میخریدم.

 

پی دی اف مقاله.Second conditional

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط:گرامر،جملات شرطی نوع صفر، جملات شرطی نوع اول، گذشته ساده با wh

 

 

 

 

جملات شرطی نوع اول(First conditional)

First conditional

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد جملات شرطی نوع اول هست. در مقاله قبلی در مورد جملات شرطی نوع صفر یاد گرفتیم.

 

از جملات شرطی نوع اول برای صحبت در مورد اتفاقاتی که در آینده اتفاق می افتند ، استفاده می شود.

 

طرز ساخت:

جملات شرطی شامل دو بخش هستند: بخش شرطی یا همان if clause  و بخش اصلی یا همان main clause  .

 

.If +  a present tense / a future tense in other clause

 

بخش اول جملات شرطی زمان حال و بخش دیگه زمان آینده می باشد.

جمله if دار را جمله شرط و جمله بعدی را جواب شرط می نامند. این دو جمله را می توان جا به جا کرد و اگر جمله شرطی اول نوشته شود، بین دو جمله علامت (,  ) قرار می گیرد.

 

مثال:

.If the photos are good, I’ll send them to you

اگر عکس ها خوب باشند، آن ها را برایت می فرستم.

.If you’re not going to Jason’s party, I’m not going to go either

اگر تو به مهمانی جیسون نمیروی ، من هم نمیروم.

.I’ll have finished in an hour if you don’t disturb me

اگه تو مزاحمم نشی کارم تو یک ساعت تموم میشه.

.If I see Jenny today , I’ll give her your message

اگر امروز جنی را ببینم، پیامت رو بهش میرسونم.

.If it rains , they will cancel the football match

اگر امروز باران ببارد، آن ها مسابقه فوتبال رو کنسل می کنند.

 

می توان از unless به جای if استفاده کرد.

 

.I won’t go unless you go, too

تا وقتی که تو نری، من هم نمیروم.

.Alison won’t get into college unless she gets good grades

آلیسون تا وقتی که نمره های خوبی نگیره نمیتونه وارد کالج بشه.

 

 

واسه یادگیری بهتر زبان و هم چنین دیدن ویدئو ها و پادکست های آموزشی بیشتر میتونی نرم افزار فانگلیش رو دانلود کنی. لینک دانلود

 

 

 

به جای will می توان از حالت دستوری استفاده کرد.

.Come and see us next week if you have time

اگه هفته آینده وقت داری بیا و ما رو ببین.

 

پی دی اف مقاله.First conditional

 

 

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط:جملات شرطی نوع صفر، آینده کامل استمراری،آینده کامل،گرامر

 

جملات شرطی نوع صفر(Zero conditional)

Zero conditional

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد جملات شرطی نوع صفر هست.
جملات شرطی نوع صفر برای توصیف حقایق کلی، واقعیات علمی و به طور کلی می توان گفت در مورد هر چیزی که همیشه درست باشد، به کار می رود.

 

طرز ساخت:

جملات شرطی شامل دو بخش هستند: بخش شرطی یا همان if clause و بخش اصلی یا همان main clause .

 

If + simple present/ + simple present in the main clause

 

نکته ای که باید بهش توجه داشته باشید که هر دو بخش جمله شرطی نوع صفر زمان حال هستند.

 

مثال:

.Ice melts if you heat it
.If you heat the ice , it melts

اگر به یخ حرارت بدهید، آب (ذوب) می شود.

 

 

جمله if دار را جمله شرط و جمله بعدی را جواب شرط می نامند. این دو جمله را می توان جا به جا کرد و اگر جمله شرطی اول نوشته شود، بین دو جمله علامت (, ) قرار می گیرد.

 

.If you don’t wear warm cloth in cold weather , you catch a cold

اگر در هوای سرد، لباس گرم نپوشی سرما میخوری.

.If you want to be in shape , you need to exercise every day

اگه میخوای رو فرم بمونی ، باید هر روز ورزش کنی.

.If you speed , you get a speeding ticket

اگر با سرعت رانندگی کنی، جریمه میشوی.

.if you don’t exercise , you gain weight

اگر ورزش نکنی ، وزن اضافه می کنی.

 

 

واسه یادگیری بهتر زبان و هم چنین دیدن ویدئو ها و پادکست های آموزشی بیشتر میتونی نرم افزار فانگلیش رو دانلود کنی. لینک دانلود

 

 

البته در بعضی در موارد می توان از به جای حال ساده از حال استمراری یا حال کامل استفاده کرد.

 

مثال:

.If people are wearing headphones while walking , they often don’t notice other people

اگر مردم هنگام راه رفتن هدفون داشته باشند، معمولا متوجه بقیه ی افراد نمیشوند.

.If you haven’t been to new York , you haven’t lived

اگر تا حالا نیویورک نبوده ای، پس زندگی نکرده ای.

 

 

پی دی اف مقاله.Zero conditional

 

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط:گرامر ، حال کامل، حال کامل استمراری ، گذشته کامل ، گذشته کامل استمراری ، آینده استمراری ، آینده کامل ، آینده کامل استمراری

گرامر آینده کامل استمراری (Future perfect continuous)

Future perfect continuous

آینده کامل استمراری مانند آینده کامل می باشد و با همان علائم به کار می رود، با این تفاوت که روی ماهیت مستمر عمل تاکید می کند و این امر معمولا با for و how long نشان داده می شود.

will , be going to , آینده استمراری 

 

طرز ساخت:

Subject + will + have + been + verb + ing

 

مثال:

 

.When I go home this summer , I will have been studying in this country for five years

تابستان امسال که به خانه بروم ، تا آن موقع پنج سال می شود که در این کشور درس خوانده ام.

.Next month, I will have been working here for 2 years

ماه آینده ، دو سال میشه که من در این جا کار کرده ام.

.My friend and I will have been playing for 3 hours by 6:00 pm

من و دوستم ، تا ساعت 6 ، سه ساعتی میشه که بازی کرده ایم.

 

 

واسه یادگیری بهتر زبان و هم چنین دیدن ویدئو ها و پادکست های آموزشی بیشتر میتونی نرم افزار فانگلیش رو دانلود کنی. لینک دانلود

 

 

منفی کردن:

 

برای منفی کردن آینده کامل استمراری طبق ساختار زیر عمل می کنیم.

Subject + will + not + have + been + verb + ing

 

.They will not have been playing

 

.Foreign countries won’t have been trading with us by the end of the year

 

.She will not have been studying

 

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافی ست طبق ساختار زیر عمل کنیم.

 

Will + subject + have + been + verb + ing

 

 

?By next year, how long will you have been living in Tehran

سال آینده چند سال میشه که شما تهران زندگی می کنید؟

?Will he have been living here for 3 years by next month

آیا ماه آینده، 3 سال میشه که او این جا زندگی می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

اینم پی دی اف مقاله برای تو!! Future perfect continuous

 

 

لینک های مرتبط:گذشته کامل ، گذشته کامل استمراری ، حال کامل ، حال کامل استمراری

گرامر آینده کامل future perfect

Future perfect

سلام دوستان . گرامر این سری در مورد آینده کامل هست.

آینده کامل بیانگر عملی است که تا و یا قبل از زمان معینی در آینده تکمیل خواهد شد.

آینده استمراری ، will ، be going to

طرز ساخت:

Subject + will have + past participle

مثال:

 

.I will have reached my goal by the end of the year

من تا آخر امسال  به هدفم خواهم رسید.

.By the end of this year I will have saved enough money

تا آخر امسال من پول کافی پس انداز خواهم کرد.

.My father will have gotten his car in 2 weeks

پدرم تا 2 هفته دیگه ماشین خود را تحویل خواهد گرفت.

 

 

اگر بخواهیم از قید استفاده کنیم آن را بعد از will قرار می دهیم.

 

مثال:

 

.I will certainly have reached my goal by the end of this year

من مطمئنا تا آخر امسال به هدفم خواهم رسید.

 

منفی کردن:

برای منفی کردن کافی ست کلمه not رو بعد از will  اضافه کنیم.

مثال:

.Jenny won’t have arrived before dinner, so I will leave some food on the stove for her

جنی تا قبل شام نخواهد رسید(نمیرسه) ، پس من مقداری غذا داخل فر براش میزارم.

 

سوالی کردن:

 

برای سوالی کردن آینده کامل مطابق ساختار زیر عمل می کنیم.

Will + subject + have + past participle

مثال:

?When will they have learned enough English to be able to communicate fluently

اون ها کی انگلیسی رو به حدی یاد خواهند گرفت که بتوانند به راحتی ارتباط برقرار کنن؟

 

 

 

پی دی اف مقاله.Future perfect

نرم افزار فانگلیش

 

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط:گرامر ، فانگلیش

 

آینده استمراری (future continuous)

Future continuous

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد زمان آینده استمراری (future continuous) هست. از گرامر آینده استمراری (future continuous) برای بیان عملی استفاده میشه که در آینده رخ میده و برای مدتی ادامه داره.

(Will , be going to)

طرز ساخت :

… + Subject + will be + verb + ing 

مثال:

.Don’t call me tonight between 8 and 10. I will be studying for my exam

امشب بین ساعت 8 تا 10 به من زنگ نزن. چون برای امتحانم در حال مطالعه خواهم بود.

.We’ll be having dinner at 8

ما ساعت 8 در حال شام خوردن خواهیم بود.

.This time tomorrow we will be going to Tehran

فردا این موقع ما در حال رفتن به تهران خواهیم بود.

?I’ll be going to the supermarket later. Do you want anything

من بعدا به سوپر مارکت میرم(خواهم رفت). چیزی نیاز داری؟

 

البته بعضی وقت ها میشه از آینده استمراری مثل حال استمراری استفاده کرد و در مورد چیزهایی که برنامه شون چیده شده و درموردشون تصمیم گرفته شده صحبت کرد.

مثال:

.Come at 7 because we won’t be starting dinner until 8

ساعت 7 بیا چون ما تا وقتی که ساعت 8 نشده باشه شام رو نخواهیم خورد.

اگه دقت کرده باشید این تصمیم از قبل گرفته شده و اونا قصد دارن که ساعت 8 شام رو شروع کنن.

 

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافی ست که will رو به ابتدای جمله منتقل کنیم.

… + Will + subject + be + verb + ing 

مثال:

?Will you be having dinner with your friends tomorrow night

آیا شما فردا شب با دوستاتون شام خواهید خورد؟

.Yes , I will/ No, I won’t

منفی کردن:

برای منفی کردن کافیست که منفی کننده not رو بعد از فعل will بیاریم.

مثال:

.Ali won’t be playing basketball for 2 weeks

علی به مدت 2 هفته بسکتبال بازی نخواهد کرد.

Won’t = will not

 

از این به بعد شما میتونید که مقالات ما رو به صورت pdf هم داشته باشین! دیگه چی از این بهتر؟؟( future continuous) پی دی اف مقاله!

 

راستی…. نرم افزارمون رو حتما دانلود کن!! کللی مطالب جدید و جالب داره واست. لینک دانلود

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

 

لینک های مرتبط:آینده will ،آینده be going to ،گذشته کامل استمراری ،گذشته کامل

 

آموزش گرامر گذشته کامل استمراری Past perfect continuous

:Past perfect continuous

 

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد گذشته کامل استمراری Past perfect continuous هست.

گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته be ، گذشته ساده با wh

ما وقتی از این گرامر استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد اتفاقی که قبل از اتفاقات اصلی مورد نظر ما افتاده باشد صحبت کنیم.

به عبارتی دیگر گذشته کامل استمراری Past perfect continuous برای تاکید بر روی عملی است که قبل از اعمال دیگر در گذشته صورت گرفته و با تاکید بر روی طول دوره توسط کلماتی مانند for , how long , all ماهیت عمل را بهتر می رساند. به مثال ها توجه کنید.

طرز ساخت:

… +Subject + had been + verb + ing 

 

.I had been waiting  for an hour when the bus arrived

من یک ساعت منتظر مونده بودم وقتی که اتوبوس رسید.

.It had been raining all morning

تمام صبح باران در حال باریدن بود.

?How long had you been waiting here

چه مدت اینجا منتظر بودی؟

.I had been riding a bike for 2 hours , before it started to rain

قبل از این که باران شروع به باریدن کند ، من برای 2 ساعت در حال دوچرخه سواری بودم.

.Sarah had been sleeping for 2 hours when her mother came in

هنگامی که مادر سارا وارد شد ،سارا دو ساعت بود که خوابیده بود.

 

اگر دقت کرده باشید متوجه میشید که اکثر این جملات دو بخشی هستند و بخشی از آن ها یعنی عملی که در گذشته دور تر انجام شده به صورت گذشته کامل استمراری و بخش دیگر به صورت گذشته ساده به کار رفته است.

I’d= I had

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافیست که طبق ساختار زیر عمل کنید.

?…  +Had + subject + been + verb + ing 

 

?Had you been waiting for a long time

آیا برای مدت طولانی ای منتظر بودی؟

.Yes, I had./ No, I hadn’t

 

?Had she been sleeping for 2 hours

آیا او برای دو ساعت خوابیده بود؟

.Yes, she had. / No , she hadn’t

منفی کردن:

برای منفی کردن طبق ساختار زیر عمل می کنیم.

Subject + had + not + been + verb + ing

 

.They had not been traveling for 2 years because they didn’t have enough money

اون ها به مدت دو سال مسافرت نرفته بودند ، چون پول کافی نداشتند.

 

 

پی دی اف مقاله past perfect continuous

نرم افزار فانگلیش

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط: حال کامل، حال کامل استمراری ، گذشته کامل

آموزش گرامر گذشته کامل past perfect

Past perfect

 

سلام دوستان.گرامر این سری در مورد گذشته کامل past perfect  هست. ما زمانی از گرامر گذشته کامل past perfect استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد عملی که در گذشته قبل از دیگر عمل ها انجام شده باشد صحبت کنیم. به صورت ماضی بعید ترجمه می شود.

یعنی اگر 2 عمل در گذشته رخ داده باشند و یکی بر دیگری مقدم باشد ، عمل مقدم را ماضی بعید و عمل دیگر را گذشته ساده به کار می بریم.

گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته be ، گذشته ساده با wh

 

طرز ساخت:

 ….+ Subject + had + past participle 

 

مثال:

.When I arrived at the station the bus had left

وقتی که من به ایستگاه رسیدم اتوبوس رفته بود.

?Had you been to Seoul before your trip

آیا تا حالا قبل از سفرت سئول بودی؟

 

بر خلاف زمان حال کامل ما می توانیم از زمان دقیق برای گذشته کامل استفاده کنیم.

 

.I had seen this person last year before he came here

من اون رو قبل از اینکه بیاد اینجا ، سال پیش دیده بودم.

 

توجه کنید که در جملاتی که مربوط به گذشته می باشند، already با ماضی بعید به کار می رود.

.When I arrived , Angelina had already left

وقتی که من رسیدم، آنجلینا رفته بود.

 

میتونی برای تقویت زبانت و دیدن ویدئو و پادکست آموزشی این گرامر از نرم افزار فانگلیش استفاده کنی و وارد سطح intermediate بشی.دانلود

 

سوالی کردن:

برای سوالی کردن طبق ساختار رو به رو عمل می کنیم.

 

 …. + Had + subject + past participle

?Had you seen this movie before

آیا این فیلم رو قبلا دیده بودی؟

.Yes , I had./ no , I hadn’t

بله دیده بودم./ نه ندیده بودم.

 

I had = I’d

 

منفی کردن:

برای منفی کردن کافیست که منفی کننده  not  رو به have  اضافه کنیم.

.I hadn’t seen this movie before

من قبلا این فیلم رو ندیده بودنم.

 

پی دی اف مقاله .Past perfect

 

 

 

 

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط: حال کامل ، حال کامل استمراری

 

آموزش گرامر حال کامل استمراری (Present perfect continuous)

Present perfect continuous

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد حال کامل استمراری (Present perfect continuous) هست.(مرور حال کامل)

ما زمانی از حال کامل استمراری (Present perfect continuous) استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد موارد زیر حرف بزنیم.

1.در مورد عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و بر روی حال تاثیر گذاشته.

مثال:

?How long have you been feeling sick

چه مدت هست که شما مریض هستید؟
(یعنی شخص قبلا مریض شده و همچنان نا خوش احوال هست و احساس مریضی داره.)

 

2.برای کارهایی که به تازگی تموم شده اند . اما نتیجه شان هنوز درست و پا برجاست.(برای کار هایی که نتیجه شان مهم تر از خود عمل هست.)

مثال:

.I’ve been shopping all morning, I’m exhausted

من از صبح در حال خرید هستم و الان خسته ام.
(در اینجا نتیجه ی عمل یعنی خستگی مورد توجه و بحث گوینده هست.)

I have= I’ve

طرز ساخت:

… + Subject+ have/ has + verb + ing

مثال:

.I’ve been waiting for almost 20 minutes

تقریبا یه 20 دقیقه ای هست که منتظرم.

.It has been raining for 2 hours

2 ساعتی هست که داره بارون میباره.

.My sister has been living alone since her divorce

خواهرم از وقتی که طلاق گرفته تنها زندگی میکنه.

می توانیم با how long و for و since نیز حال کامل استمراری رو به کار ببریم و نشون بدیم که عملی در گذشته شروع شده و هم چنان ادامهدارد.

 

?How long have you been learning English

چه مدت هست که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

.They’ve been waiting here for over an hour

اون ها بیشتر از یک ساعت هست که این جا منتظر هستند.

.I’ve been watching tv , since 2 O’clock

من از ساعت 2 در حال تماشای تلویزیون هستم.

 

قید هایی مثل recently و lately در این گرامر کاربرد زیادی دارند.هنگامی که از این قید ها استفاده می کنیم دیگر نیازی به بیان مدت زمان با استفاده از for و since نیست.

.Prices have been going up recently

اخیرا قیمت ها بیشتر شده اند.

?What have you been doing lately

اخیرا چه کار هایی انجام میدی؟

 

 

میتونی برای تقویت زبانت و دیدن ویدئو و پادکست آموزشی این گرامر از نرم افزار فانگلیش استفاده کنی و وارد سطح elementary و یا pre intermediate بشی.دانلود

 

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافیست طبق ساختار رو به رو عمل کنیم.

 … + Have/ has + subject + been + verb + ing

?How long have you bee smoking

چه مدت هست که شما سیگار می کشید؟

 

منفی کردن:

برای منفی کردن کاقیست که منفی کننده not رو اضافه کنیم.

Haven’t = have not

.I haven’t been living here for years

من سال هاست که اینجا زندگی نکرده ام.

 

پی دی اف مقاله.Present perfect continuous

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط: حال کامل ،action and non action verbs , آینده will ، آینده be going to، حال ساده ، حال استمراری ، حال ساده با سوالات wh

آموزش گرامر حال کامل(Present perfect)

Present perfect

سلام دوستان. گرامر این سری در مورد present perfect یا همون حال کامل هست. حال ساده،حال استمراری ، حال ساده با سوالات wh

ما زمانی از حال کامل استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند و اثر آن ها هنوز پا برجاست صحبت کنیم یا در مورد تجربیات گذشته صحبت کنیم اما اشاره دقیقی به زمان وقوع آن ها نداریم.اگه بخواهیم به فارسی ترجمه کنیم به صورت ماضی نقلی ترجمه میشه.

 

حالا چند تا مثال ببینیم، بهتر متوجه میشید.

 

مثال:

.They have known each other for 10 years

اون ها 10 سال هست که همدیگر را میشناسند.

یعنی 10 سال پیش همدیگه رو ملاقات کردند و اثر اون ملاقات که شناختن همدیگه هست، همچنان ادامه داره.

 

طرز ساخت:

Subject + have/has + past participle

 

.I’ve been to Miami , but I haven’t been to florida

من تا به حال میامی بوده ام. اما فلوریدا نبوده ام.

?Have you ever booked a flight online

 

آیا تا به حال شما به صورت آنلاین بلیط پرواز گرفته اید؟

.She has been listened to that music twice

او تا حالا دوبار هست که اون موسیقی گوش کرده است.

 

گاهی اوقات حال کامل همراه با yet و already استفاده میشه.

 

از already در جمله های مثبت و قبل فعل اصلی استفاده می کنیم.

از yet در جمله های منفی و سوالی و در آخر جمله استفاده میکنیم.

 

.I’ve already seen this movie twice

من تا حالا دوبار هست که این فیلم رو دیده ام.

.You haven’t finished your homework yet

تو هنوز تکالیفت رو تموم نکرده ای.

 

گاهی اوقات هم حال کامل همراه for و since استفاده میشه. هنگامی که از این ها در جمله استفاده میشه، نتیجه عمل از خود عمل مهم تر هست.

ما از for به همراه یک دوره زمانی استفاده می کنیم.

 

.I’ve been to NY for 2 days

من به مدت 2 روز نیویورک بوده ام.

 

Since رو وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم زمان شروع شدن عمل را بیان کنیم.

.We have known each other since we were child

ما همدیگه رو از وقتی که بچه بودیم میشناسیم.

 

 

میتونی برای تقویت زبانت و دیدن ویدئو و پادکست آموزشی این گرامر از نرم افزار فانگلیش استفاده کنی و وارد سطح elementary و یا pre intermediate بشی.دانلود

 

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافی ست که جای have و فاعل رو عوض کنید.

?Have you seen this movie

آیا تا به حال این فیلم را دیده ای؟

.yes I have./no I haven’t

بله دیده ام./نه ندیده ام.

 

منفی کردن:

برای منفی کردن کافی ست که به have منفی کننده not  رو اضافه کنیم.

.I haven’t seen him for a while

یه مدتی هست که او را ندیده ام.

 

 

 

میتونی پی دی اف مقاله رو داشته باشی.حال کامل

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

لینک های مرتبط: فعل های action and nonaction ، آینده سادهwill ،آینده تصمیمی be going to، حال کامل استمراری