مطالب توسط farhat

جملات شرطی نوع دوم(Second conditional)

Second conditional سلام دوستان. گرامر این سری در مورد جملات شرطی نوع دوم هست. در مقالات قبلی با جملات شرطی نوع صفر و نوع اول آشنا شدیم. از جملات شرطی نوع دوم وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد موقعیت های فرضی و خیالی صحبت کنیم.   طرز ساخت: جملات شرطی شامل دو بخش […]

جملات شرطی نوع اول(First conditional)

First conditional سلام دوستان. گرامر این سری در مورد جملات شرطی نوع اول هست. در مقاله قبلی در مورد جملات شرطی نوع صفر یاد گرفتیم.   از جملات شرطی نوع اول برای صحبت در مورد اتفاقاتی که در آینده اتفاق می افتند ، استفاده می شود.   طرز ساخت: جملات شرطی شامل دو بخش هستند: […]

جملات شرطی نوع صفر(Zero conditional)

Zero conditional سلام دوستان. گرامر این سری در مورد جملات شرطی نوع صفر هست. جملات شرطی نوع صفر برای توصیف حقایق کلی، واقعیات علمی و به طور کلی می توان گفت در مورد هر چیزی که همیشه درست باشد، به کار می رود.   طرز ساخت: جملات شرطی شامل دو بخش هستند: بخش شرطی یا […]

گرامر آینده کامل استمراری (Future perfect continuous)

Future perfect continuous آینده کامل استمراری مانند آینده کامل می باشد و با همان علائم به کار می رود، با این تفاوت که روی ماهیت مستمر عمل تاکید می کند و این امر معمولا با for و how long نشان داده می شود. will , be going to , آینده استمراری    طرز ساخت: Subject […]

گرامر آینده کامل future perfect

Future perfect سلام دوستان . گرامر این سری در مورد آینده کامل هست. آینده کامل بیانگر عملی است که تا و یا قبل از زمان معینی در آینده تکمیل خواهد شد. آینده استمراری ، will ، be going to طرز ساخت: Subject + will have + past participle مثال:   .I will have reached my […]

آینده استمراری (future continuous)

Future continuous سلام دوستان. گرامر این سری در مورد زمان آینده استمراری (future continuous) هست. از گرامر آینده استمراری (future continuous) برای بیان عملی استفاده میشه که در آینده رخ میده و برای مدتی ادامه داره. (Will , be going to) طرز ساخت : … + Subject + will be + verb + ing  مثال: […]

آموزش گرامر گذشته کامل استمراری Past perfect continuous

:Past perfect continuous   سلام دوستان. گرامر این سری در مورد گذشته کامل استمراری Past perfect continuous هست. گذشته ساده ، گذشته استمراری ، گذشته be ، گذشته ساده با wh ما وقتی از این گرامر استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد اتفاقی که قبل از اتفاقات اصلی مورد نظر ما افتاده باشد صحبت […]

آموزش گرامر گذشته کامل past perfect

Past perfect   سلام دوستان.گرامر این سری در مورد گذشته کامل past perfect  هست. ما زمانی از گرامر گذشته کامل past perfect استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد عملی که در گذشته قبل از دیگر عمل ها انجام شده باشد صحبت کنیم. به صورت ماضی بعید ترجمه می شود. یعنی اگر 2 عمل در […]

آموزش گرامر حال کامل استمراری (Present perfect continuous)

Present perfect continuous سلام دوستان. گرامر این سری در مورد حال کامل استمراری (Present perfect continuous) هست.(مرور حال کامل) ما زمانی از حال کامل استمراری (Present perfect continuous) استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد موارد زیر حرف بزنیم. 1.در مورد عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و بر […]

آموزش گرامر حال کامل(Present perfect)

Present perfect سلام دوستان. گرامر این سری در مورد present perfect یا همون حال کامل هست. حال ساده،حال استمراری ، حال ساده با سوالات wh ما زمانی از حال کامل استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند و اثر آن ها هنوز پا برجاست صحبت کنیم یا در […]