مهاجرت

مهاجرت, واژه ای بسیار آشنا که ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشید و یا حتی به علت دشواری هایی که زندگی جلوی راهتان قرار داده است, به آن فکر کرده باشید.

در سال های دور که زندگی مدرن و یکجانشینی برای آدمی معنا و مفهوم خاصی نداشت, انسان های اولیه نیز مانند بقیه حیوانات اعم از پرندگان و مابقی پستانداران, برای بهتر کردن شرایط زندگی خود و یا در امان ماندن از پدیده های طبیعی هم چون سیل, دست به مهاجرت می زدند.

همانطور که بقیه جانوران از محلی به محل دیگر مهاجرت می کردند انسان نیز از محل سکونت فعلی خود رهسپار سفری چه بسا طولانی به سوی ناکجا آبادی می شد که باور داشت در آنجا زندگی بهتری در انتظار اوست.


اشتراک رایگان نرم افزار فانگلیش