معرفی زبان فرانسه

زبان فرانسوی یک زبان هند و اروپایی است و 136 میلیون نفر در دنیا به فرانسوی صحبت می کنند. و زبان رسمی 29 کشور دنیاست.

فرانسوی یکی از 6 زبان رسمی سازمان ملل متحد است.

فرانسوی بعد از انگلیسی دومین زبان مهم در سطح بین المللی به شمار می رود. و در کنار انگلیسی جزو زبان های دیپلماتیک و مهم علمی و دانشگاهی به شمار می رود.

حدود 190 میلیون نفر زبان فرانسوی را به عنوان زبان دوم صحبت می کنند و 200 میلیون نفر دیگر هم آن را به عنوان زبان دوم اکتسابی استفاده می کنند.

به غیر از فرانسه در بقیه ی کشور ها ی مهم دیگر فرانسوی کاربرد دارد. مانند استان های کبک و نیوبرانزویک و اونتاریو در کانادا، و کشور های بلژیک و سوئیس و لوکزامبورگ و مناطقی در ایالت مین آمریکا و لوئیزیانا . و افرادی که در آفریقای فرانسوی زبان زندگی می کنند.

بنابر این متوجه می شویم که زبان فرانسوی، زبانی مهم است و یادگیری آن می تواند تاثیر بسیاری در موفقیت و زندگی شما داشته باشد.