اشتباهات رایج زبان انگلیسی

زبان آموزان در آموختن تمامی زبان‌ها، ممکن است به اشتباهاتی بر بخورند که در میان تمامی آن‌ها احتمالا رایج است؛ چرا که به علت شباهت ساختاری و سهولت استفاده از آن لغات و یا اصطلاحات، استفاده اشتباه از موارد نام برده به نظر درست می آید.

اشتباهات رایج زبان آموزان

ما در تمامی مقالات منتشر شده در این وب‌سایت آموزشی، سعی در اشاره به این اشتباهات و حدالامکان برطرف کردن آن اشتباهات برای شما زبان آموزان عزیز کرده‌ایم. امید است با مطالعه مقالات ما به این مهم دست یابید.