گرامر زبان انگلیسی

گرامر یا دستور زبان عبارت است از ساختار و سیستم یک زبان مشخص.
گرامر در واقع سیستم اصولی و پایه و شالوده ی آموزش زبان می باشد .
قواعد دستور زبان به شما کمک می کنند تا با سرعت بیشتر و کارآمدی بیشتری زبان یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

وب سایت فانگلیش در تلاش است با ارائه نکات دقیق و کامل گرامری همراه با مثال های کاربردی به شما در امر آموزش زبان و یادگیری بهتر و آسان تر آن کمک کند.